Ympäristövastuu Ympäristövastuu

Yliopiston ympäristöjärjestelmä

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa kaikessa toiminnassaan sekä hyödyntämään poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaansa ympäristökuormituksensa pienentämiseksi. Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat LUT:ssa osa yliopiston johtamis- ja kehittämistoimitoimintaa, jonka tukena yliopistolla on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ainoana yliopistona Suomessa.

Toimivan ympäristöjärjestelmän avulla ympäristöasiat yhdistetään osaksi yliopiston johtamista sekä toiminnan suunnittelua. Järjestelmä luo raamit ympäristöasioiden kehittämiselle sekä sitouttaa yliopiston ylläpitämään ja kehittämään ympäristöasioidensa johtamista sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa. Järjestelmä siten lisää henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristötietoisuutta sekä antaa mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston ympäristöasioihin. Ympäristöjärjestelmä tuo ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä toimintaamme – toimimme Green Campuksellamme kuten opetamme.
 

LUT:lla on WWF:n Green Office -merkki

LUT sai syksyllä 2012 WWF:n myöntämän Green Office -merkin ja diplomin. Green Office on WWF Suomen kehittämä, toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma. Sen tavoitteena on työpaikan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Green Office motivoi henkilöstöä ja opiskelijoita arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

Green Office -merkki edellyttää, että LUT:lla on ympäristöohjelma, joka sisältää konkreettiset toimet sekä tavoitteet haitallisten ympäristötoimien vähentämiseksi.

Vaadittuja kriteerejä ovat muun muassa kasvihuonepäästöjen vähentäminen energiansäästöllä, jätteiden vähentäminen, kierrättäminen ja lajittelu, hankintojen ympäristönäkökohtien huomioiminen sekä henkilöstön valistaminen Green Office -toimintatavoista.

Käytännössä toimenpiteet tarkoittavat muun muassa

  • tulostuksessa ja kopioinnissa käytettävän paperin kulutusta vähennetään  (yliopisto on esimerkiksi ohjelmoinut kaikki kopiokoneet ja tulostimet tekemään kaksipuolisia tulosteita)
  • käytettävästä energiasta osa tuotetaan itse aurinko- ja tuulivoimalla