Learning Support

    Ympäristekniikan yhteystiedot Ympäristekniikan yhteystiedot

    Ympäristötekniikan yhteystiedot

    PL 20
    53851 Lappeenranta

    Käyntiosoite:

    Skinnarilankatu 34
    53850 Lappeenranta
    Puhelin: 0294 462 111
    Faksi: (05) 621 2499
     
    Koulutusohjelmasta vastaava henkilö 
    professori Risto Soukka
    Puhelin: +358 400 723 094
    risto.soukka@lut.fi
     
    Katso julkaisut tutkimustietokannasta.
     

    Tervetuloa ympäristötekniikan koulutusohjelmaan! Tervetuloa ympäristötekniikan koulutusohjelmaan!

    Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja ruuantuotannon riittävyys ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun myötä. Ympäristösuojeluun liittyvien haasteiden huomioiminen on tullut myös yrityksille yhä välttämättömämmäksi joko kiristyneen lainsäädännön tai ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä.

    Ympäristöhaasteista merkittävä osa on seurausta nykyisistä tuotanto- ja kulutustavoista. Tuotannosta aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämisessä on päästy hyvään tulokseen lainsäädäntöä tiukentamalla, erilaisilla ympäristöveroilla sekä taloudellisilla tukitoimenpiteillä. Kuluttajien valintojen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan on kehitetty erilaisia jalanjälkimerkintöjä ja -laskureita. Tällaista kehitystä tarvitaan edelleen, jotta yhä kasvava tuotteiden kysyntä saataisiin kohdentumaan aikaisempaa ympäristöystävällisempiin tuotteisiin.

    Haasteista tarjoutuu liiketoiminnalle myös mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet ja energiatehokkuuden parantaminen ovat tänä päivänä sellaisten kestävään kehitykseen tähtäävien toimien kärkipäässä, joilla yritykset pyrkivät erottautumaan markkinoilla. Jatkossa tarvitaan osaajia ja uusia innovaatioita monipuolistuvien ympäristöhaasteiden kukistamiseksi. Ympäristötekniikan opiskelijat ovat juuri tämän avainryhmän jäseniä.

    Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kouluttautua kansainvälisen tason ympäristöosaajaksi. Ympäristötekniikasta valmistunut diplomi-insinööri on suorittanut aidosti poikkitieteellisen tutkinnon. Opinnot luonnollisesti painottuvat ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen, talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

    Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma (MSc programme in Sustainability Science and Solutions) ovat kansainvälisesti akkreditoituja tutkinto-ohjelmia ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Teknistieteellisille tutkinto-ohjelmille myönnettävät EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä. LUT:ssa on nyt maailmanlaajuisestikin tarkastellen yksi ensimmäisistä akkreditoiduista ympäristötekniikan koulutusohjelmista.

    Lisätietoa akkreditoinneista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

    LUT

    ENAEE

    ASIIN
     

    Tutkimustoimintamme on aktiivista. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä kaikilla mantereilla sijaitsevien yliopistojen sekä johtavien kansainvälisten ja suomalaisten yritysten kanssa. Yhteistyöverkostomme on erittäin laaja, kiitos vuosittain järjestämiemme valtakunnallisten ilmansuojelupäivien ja jätteen hyötykäyttöpäivien.

    Olemme yliopistomme yksi nuorimmista ja pienimmistä koulutusohjelmista, mutta samalla myös tehokkain ja uudistumiskykyisin. Tervetuloa nuorekkaaseen joukkoomme!

    Risto Soukka
    Professori, Ympäristötekniikka
    Ympäristötekniikan koulutusohjelmasta vastaava

    2017-2018 opinto-oppaat