Learning Support

  Ympäristekniikan yhteystiedot Ympäristekniikan yhteystiedot

  Ympäristötekniikan yhteystiedot

  PL 20
  53851 Lappeenranta

  Käyntiosoite:

  Yliopistonkatu 34
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 0294 462 111
  Faksi: (05) 621 2499
   
  Koulutusohjelmasta vastaava henkilö
  professori Risto Soukka
  Puhelin: +358 400 723 094
  risto.soukka@lut.fi
   
  Katso julkaisut tutkimustietokannasta.
   

  Tervetuloa ympäristötekniikan koulutusohjelmaan! Tervetuloa ympäristötekniikan koulutusohjelmaan!

  Ilmastonmuutos, kaupunkien ilman laadun heikkeneminen ja ruuantuotannon riittävyys ovat esimerkkejä ympäristöhaasteista, jotka voimistuvat edelleen väestömäärän kasvun myötä. Ympäristösuojeluun liittyvien haasteiden huomioiminen on tullut myös yrityksille yhä välttämättömämmäksi joko kiristyneen lainsäädännön tai ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä.

  Ympäristöhaasteista merkittävä osa on seurausta nykyisistä tuotanto- ja kulutustavoista. Tuotannosta aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämisessä on päästy hyvään tulokseen lainsäädäntöä tiukentamalla, erilaisilla ympäristöveroilla sekä taloudellisilla tukitoimenpiteillä. Kuluttajien valintojen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan on kehitetty erilaisia jalanjälkimerkintöjä ja -laskureita. Tällaista kehitystä tarvitaan edelleen, jotta yhä kasvava tuotteiden kysyntä saataisiin kohdentumaan aikaisempaa ympäristöystävällisempiin tuotteisiin.

  Haasteista tarjoutuu liiketoiminnalle myös mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet ja energiatehokkuuden parantaminen ovat tänä päivänä sellaisten kestävään kehitykseen tähtäävien toimien kärkipäässä, joilla yritykset pyrkivät erottautumaan markkinoilla. Jatkossa tarvitaan osaajia ja uusia innovaatioita monipuolistuvien ympäristöhaasteiden kukistamiseksi. Ympäristötekniikan opiskelijat ovat juuri tämän avainryhmän jäseniä.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kouluttautua kansainvälisen tason ympäristöosaajaksi. Ympäristötekniikasta valmistunut diplomi-insinööri on suorittanut aidosti poikkitieteellisen tutkinnon. Opinnot luonnollisesti painottuvat ympäristötekniikkaan, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen, talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma (MSc programme in Sustainability Science and Solutions) ovat kansainvälisesti akkreditoituja tutkinto-ohjelmia ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Teknistieteellisille tutkinto-ohjelmille myönnettävät EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä. LUT:ssa on nyt maailmanlaajuisestikin tarkastellen yksi ensimmäisistä akkreditoiduista ympäristötekniikan koulutusohjelmista. Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilta

  LUT

  ENAEE

  ASIIN 

  Lahden kampuksella toteutetaan englanninkielinen Circular Economy-DI-ohjelma.DI-ohjelma soveltuu myös työn ohella suoritettavaksi ja lähiopetus toteutetaan pääosin intensiivisesti Lahdessa pääasiassa torstaisin ja perjantaisin. LUT:issa suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto antaa oikeuden jatkaa myös tässä diplomi-insinööriohjelmassa.

  Ympäristötekniikan tutkimustoimintamme on aktiivista. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä kaikilla mantereilla sijaitsevien yliopistojen sekä johtavien kansainvälisten ja suomalaisten yritysten kanssa. Yhteistyöverkostomme on erittäin laaja, kiitos vuosittain järjestämiemme valtakunnallisten ilmansuojelupäivien ja jätteen hyötykäyttöpäivien.

  Olemme yliopistomme yksi nuorimmista ja pienimmistä koulutusohjelmista, mutta samalla myös tehokkain ja uudistumiskykyisin. Tervetuloa nuorekkaaseen joukkoomme!

  Risto Soukka
  Professori, Ympäristötekniikka
  Ympäristötekniikan koulutusohjelmasta vastaava


  Lukuvuodesta 2020-2021 alkaen opinto-oppaat löytyvät SISUsta.