Learning Support

  Prosessikemia Prosessikemia

  Prosessikemian DI-ohjeman viimeinen sisäänotto oli 2017


  Prosessikemian DI-ohjelman tutkinnon rakenne

  Kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 120 op koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta  sekä vapaasti valittavista opinnoista.

  Ydinopinnot

  Prosessikemian ydinopinnot 21 op sisältävät mm. epäorgaanista ja orgaanista kemiaa, pinta- ja liuoskemiaa sekä teknillistä polymeerikemiaa.

  Syventymisopinnot

  Syventymisopintoihin 60 op kuuluu mm. biopolymeerit, bioprosessitekniikkaa, tutkimusprojekti 10 op sekä diplomityö ja seminaari 30 op.

  Sivuopintokokonaisuus

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Prosessikemian DI-ohjelmassa sivuopintokokonaisuus valitaan kemiantekniikan omasta tarjonnasta: Separation Technology, Green Process Technology, Process Design tai Advanced Water Treatment.

  Vapaasti valittavat opinnot

  Vapaasti valittavat opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja tai myös toisen sivuopintokokonaisuuden.

   

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia, ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan kemiantekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä pääaineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty HOPSsisi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

   
  Lisätietoja:
  Opintojen ohjauksen päällikkö Mari Trinidad