Learning Support

  Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot ja osaamistavoitteet

  Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata tärkeimpiä sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksia ja toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskelija pystyy kuvaamaan keskeiset sähköturvallisuuteen, asennuksiin ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät ohjeet ja määräykset. Opiskelija osaa käyttää tavallisimpia mittausjärjestelmiä ja tehdä sähköisiin piireihin liittyviä laskelmia ja mittauksia. Aineopintoihin kuuluu kandidaatintyö ja kandidaatintyön seminaari.

  Yhteisten opintojen lisäksi valitaan yksi valinnainen moduuli:

  Sähköenergiajärjestelmät
  Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää sähköenergiajärjestelmän ja erilaisten voimalaitosten toimintaperiaatteet sekä sähkömarkkinoiden toiminnan pääpiirteet. Lisäksi opiskelija osaa kuvata sähköverkkoihin ja uusiutuvaan energiaan, erityisesti tuuli- ja aurinkovoimaan, liittyvät teknologiset ja liiketaloudelliset periaatteet.
  Vastuuhenkilö on professori Jarmo Partanen.

  Elektroniikka
  Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää keskeisiä elektroniikan mittalaitteita ja ratkaista yksinkertaisia analogisen ja digitaalisen elektroniikan teoreettisia ja käytännön ongelmia prototyyppirakentamisessa. Opiskelija osaa selittää radioaaltojen etenemisen, tunnistaa ja kuvata keskeiset siirtotiet, radiotekniikan komponentit ja antennityypit. Elektroniikan opintoja suositellaan täydennettäväksi sulautettujen järjestelmien opinnoilla. V
  astuuhenkilö on professori Pertti Silventoinen

  Älykkäät järjestelmät
  Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella yksinkertaisia digitaalisäätimiä sekä analysoida ja ratkaista säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn ongelmia matemaattisia ohjelmistoja käyttäen, selittää sulautettujen järjestelmien toteutukseen käytettävien mikroprosessorien toiminnan ja ohjelmoida niitä C-kielellä.
  Vastuuhenkilö on professori Jero Ahola.