Tunnetko itsesi? Tunnetko itsesi?

Opiskelun aloittamiseen ja niiden etenemiseen vaikuttavat monet asiat - tiedostetusti tai tiedomatta. Tutustumalla alla oleviin materiaaleihin ja tekemällä tehtäviä ja harjoituksia opit itsestäsi.

Aina kaikki ei mene kuin Strömsössä. Keskittymällä vahvuuksiin ja vahvistamalla niitä asioita, jotka toimivat ja tukevat vaikkapa opintojen etenemistä, pääset eteenpäin.

Kuinka hyvin tunnet itsesi? Ja tiedät, mitä haluat?

Tutustu seuraaviin materiaaleihin ja tee niihin liittyviä tehtäviä.

  • Identiteetti - Vastaus kysymykseen kuka minä olen?
  • Itsetunto - Myönteinen, mutta totuudenmukainen arvio siitä, millainen olen.
  • Arvot - Tietoisuus omista arvoista suuntaa kohti oman näköistä elämää.

 
Erilaisia itsetuntemukseen ja sen vahvistamiseen liittyviä harjoituksia löydät mm.

Opiskelukyky Opiskelukyky

Opiskelukyky on yhteydessä oppimiseen, opiskelijan hyvinvointiin ja opintojen sujumiseen. Siihen vaikuttaa opiskelijan omat voimavarat, opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja opetus.

Katso täältä SYL-video: Kyvykkäitä opiskelijoita? Opiskelukyky korkeakouluyhteisössä

Pohdi, mitä sinun mielestäsi tarvitaan opiskelukyvyn edistämiseen? Miten se toteutuu LUT:ssa? Mitkä asiat ovat sinun omalla vastuullasi, mitä sinulla puolestaan on lupa odottaa muilta?

Oppimisen haasteita Oppimisen haasteita

Itsetunto ja itsetuntemus vaikuttavat myös siihen, millainen käsitys sinulla on itsestäsi oppijana.

Katso seuraavat lyhyet videot aiheista:

Pohdi, millaisena oppijana itseäsi pidät. Millaisia oppimisen haasteita sinulla mahdollisesti on? Miten olet niiden kanssa oppinut elämään? Ja millaiset asiat tai ketkä ihmiset ovat sinua auttaneet?

Muista myös vertaistuki esim. Facebookissa toimivat "Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen" -ryhmä ja alueelliset erilaisten oppijoiden ryhmät.