Opiskelukyky Opiskelukyky

Opiskelukyky on yhteydessä oppimiseen, opiskelijan hyvinvointiin ja opintojen sujumiseen. Siihen vaikuttaa opiskelijan omat voimavarat, opiskelutaidot, oppimisympäristöt ja opetus.

Katso täältä SYL-video: Kyvykkäitä opiskelijoita? Opiskelukyky korkeakouluyhteisössä

Pohdi, mitä sinun mielestäsi tarvitaan opiskelukyvyn edistämiseen? Miten se toteutuu LUT:ssa? Mitkä asiat ovat sinun omalla vastuullasi, mitä sinulla puolestaan on lupa odottaa muilta?

Oppimisen haasteita Oppimisen haasteita

Itsetunto ja itsetuntemus vaikuttavat myös siihen, millainen käsitys sinulla on itsestäsi oppijana.

Katso seuraavat lyhyet videot aiheista:

Pohdi, millaisena oppijana itseäsi pidät. Millaisia oppimisen haasteita sinulla mahdollisesti on? Miten olet niiden kanssa oppinut elämään? Ja millaiset asiat tai ketkä ihmiset ovat sinua auttaneet?

Muista myös vertaistuki esim. Facebookissa toimivat "Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen" -ryhmä ja alueelliset erilaisten oppijoiden ryhmät.