Hakeminen opiskelijavaihtoon Hakeminen opiskelijavaihtoon

LUT-yliopisto tarjoaa tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun ulkomailla ja opiskelijat voivat hyödyntää yliopiston laajaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa valitessaan itselleen sopivan vaihtokohteen.

Tekniikan perusopiskelijat lähtevät vaihtoon yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana, kauppatieteiden opiskelijat puolestaan kandidaattiopintojen toisen tai kolmannen vuoden aikana.

Tämä ei ole sääntö, vaan vaihtoon voi lähteä paikasta riippuen jo aikaisemminkin. Esim. AMK-tutkinnon suorittaneet maisteritason opiskelijat voivat lähteä jo ensimmäisen lukuvuoden jälkeen vaihtoon, eikä heitä pidetä 1-vuoden opiskelijoina.

Opiskelu ulkomailla kestää yleensä yhden lukukauden mutta joissain tapauksissa vaihtoon voi lähteä myös koko lukuvuodeksi.

Jotkut vaihto-ohjelmat ja vastaanottavat yliopistot asettavat hakijoille vaatimuksia ennen vaihtoa suoritetusta opintopistemäärästä tai vaihdossa tarvittavasta kielitaidosta. Kaikilta vaihto-opiskeluun hakevilta vaaditaan riittävää opintomenestystä. Hakijan keskiarvon tulee olla vähintään 2.0.

Suosituimpiin kaukokohteisiin, kuten USA ja Uusi-Seelanti, ei valita ensimmäisen vuoden, eikä viidennen tai sitä ylemmän vuoden opiskelijoita. 5:n vuoden maisterivaiheen opiskelija voidaan valita maisteripaikalle (P-paikka), mikäli opinnoissa on tilaa vaihdossa suoritetuille kursseille (hyväksiluku).

Millä perusteella vaihtoon lähtijät valitaan?

Vaihtohakuja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kevätlukukaudella (tammi-helmikuu) päähaku ja syyslukukaudella (syyskuu) täydennyshaku.

Vaihtoon hakeville lasketaan suhdeluku, joka on opintopisteet x keskiarvo jaettuna läsnäololukukausien määrällä. Suhdeluvun perusteella vaihtokohteeseen valitaan niin monta opiskelijaa, kuin paikkoja on tarjolla.

Edellisenä lukuvuonna (1.8 - 31.7) vähintään 55 opintopistettä suorittaneet opiskelijat ovat hauissa etusijalla. 

HOX! Suoraan maisteriohjelmissa opinnot aloittaneet opiskelijat voivat hakea aikaisintaan opintojen aloituslukuvuoden kevätlukukauden päähaussa ja tällöin opintojen ensimmäisen lukukauden aikana 27 opintopistettä suorittaneet ovat myös hauissa etusijalla.

Suoritetut opintopisteet huomioidaan tutkinto-opiskelijan opinto-oikeuden alusta lähtien. 

Opiskelija toimittaa vaihtohaun yhteydessä Sisusta itse tulostamansa opintorekisteriotteen, josta näkyy suoritettujen opintojen määrä ja keskiarvo. Opintopistemäärään luetaan ne suoritukset, jotka näkyvät vaihtohakemukseen liitetyssä opintorekisteriotteessa.

Läsnäololukukausien määrä?

 • Kuluva lukukausi lasketaan mukaan.

 • Kv-tutorina tai tuutorointisihteerinä toimineen/toimivan, opintoneuvojana/LUT -kesäkoulusihteerinä toimineen, YO-kunnan hallituksen jäsenenä olleen/olevan ja killan puheenjohtajana olleen/olevan jakajasta LUT Mobility Online -ohjelma vähentää automaattisesti yhden lukukauden ---> Tästä erillinen kysymys hakulomakkeessa: "Did you have LUT related work assignments during your studies at LUT?". Ilmoita tehtävän ajankohta kohdassa "Any other remarks".

 • AMK-tutkinnon suorittaneiden, suoraan maisteriohjelmaan syksyllä 2020 tulleiden lukukausijakajana on 1,5 ja opintopistemääränä hakemuksen jättöhetkellä Sisussa näkyvät suoritukset.

 • Highway-opiskelijoiden lukukaudet lasketaan väyläopintojen alusta alkaen.
   

Mikäli vaihtohakemuksia tulee poikkeuksellisen paljon, voidaan hakijoita haastatella vaihtovalintoja tehtäessä. Haastatteluilla mitataan opiskeijoiden motivaatiota ja vaihdossa suoritettavien opintojen sopivuutta omaan tutkintoon.

Koulutusohjelmavastaava voi evätä vaihdon, jos opiskelija ei pysty hyödyntämään vaihdossa suoritettavia opintoja tutkinnossaan tai vaihtojakso viivästyttää valmistumista. Samaan kohteeseen ei voi hakea uudelleen vaihtoon. Omaan kotimaahan ei voi hakea vaihtoon.

Vaihdossa suositellaan suoritettavaksi 30 ECTS/lukukausi. Vaihdossa suoritettavien opintopisteiden minimimäärä on 20 ECTS/lukukausi. Vaihtokohteessa suoritettujen opintojen lisäksi (minimi 20 ECTS) koulutusohjelma voi myöntää kielen opintopisteitä ulkomailla vieraalla kielellä opiskelun johdosta. 

Vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan vaihtoapurahan, jonka suuruus riippuu vaihtokohteesta. Vaihtoapuraha on tarkoitettu kurssien suorittamiseen vaihtokohteessa, ei lopputyön tekemiseen. Vaihtoapurahan saaminen edellyttää fyysistä läsnäoloa vaihtokohteessa.

Vaihtoon voi lähteä kerran jokaisen tutkinnon aikana (kandi & maisteri). Toinen vaihto opintojen aikana on mahdollinen, jos ensimmäisen vaihdon aikana on vaihtoyliopistossa suorittanut 30 ECTS/lukukausi ja opintojen valmistumisaikataulu ei ole viivästynyt. 

Opintojen aloitus

Lukuvuoden alkaminen poikkeaa suomalaisesta käytännöstä melko monessa kohteessa.

Keski-Euroopassa lukuvuosi alkaa useimmiten lokakuussa ja päättyy tentteihin heinäkuun alkupuolella.

USA:n ja Pohjoismaiden kohteissa alkamisajankohdat ovat lähes samat kuin Suomessa.

Uudessa-Seelannissa ja Chilessä lukuvuosi on kalenterivuosi.

Alkamisajankohdat vaihtelevat maittain, joten vaihtoa suunnitellessa kannattaa tarkistaa asia ko. yliopiston nettisivuilta ("academic calendar").

Rahoitus Rahoitus

Kaukokohteisiin (mukaanluettuna Venäjä) lukuvuonna 2021-2022 myönnetään apuraha à 700€ 50:lle parhaalle suhdeluvun mukaisesti. Vaihtoon voi kuitenkin lähteä ilman apurahaa. Vaihdon rahoitukseen on käytettävissä myös Kelan tuet ja valtion takaama opintolaina.

Euroopan kohteisiin on saatavilla Erasmus-apuraha, Pohjoismaihin on saatavilla Norek- tai Nordtek-apuraha (max 20 kpl/lukuvuosi 2021-22)

Ensi lukuvuonna Freemover-apurahaa ei makseta,mutta toivomme, että ilmoitatte freemover-vaihdostanne.

HUOM. Myös vaihdossa suoritettujen ECTS-pisteiden määrä vaikuttaa apurahaan, minimi 20 ECTS cr / lukukausi. Tämä todennetaan Transcript of recordsilla, jonka vaihtoyliopisto antaa / lähettää.

Mikäli opintopisteitä on suoritettu ilman painavaa syytä alle 20 op/lukukausi, tullaan apurahaa perimään takaisin seuraavasti:

 • Opintopisteitä suoritettu 5 tai alle --> apuraha peritään kokonaisuudessaan takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 6-9 --> 75% apurahasta peritään takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 10-14 --> 50% apurahasta peritään takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 15-19  --> 25% apurahasta peritään takaisin.


Huom! Opiskelijan tulee hyväksilukea lukuvuonna 2020-2021 vaihdossa tehdyt opinnot 30.9.2021 mennessä. Jos opiskelija ei tee hyväksilukua viimeistään 31.12.2021 mennessä, hänen apurahansa voidaan periä takaisin. Erasmus+ -kohteissa vaihdossa olevia koskevat Erasmus+ -ohjelman säännöt.

Turvallisuus Turvallisuus

Ongelmissa ulkomailla?

Tulostettava turvallisuusohje

 

Sinua auttavat:

 • Vaihtoyliopistosi tai korkeakoulusi kv-koordinaattori
 • LUT Kv-palvelut:
 • Miia Juusola,+358 50 356 1891
 • outgoing@lut.fi
 • Jos heitä ei tavoita, lähetä meiliä: opinto@lut.fi
 • Paikallinen poliisi tai muut viranomaiset
 • Paikallinen Suomen edustusto
 • Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voi asiassa kääntyä toisen Pohjoismaan edustuston,  ja  EU:n ulkopuolella myös jonkin toisen EU-maan edustuston puoleen

 

Jotta ongelmatilanteissa asiat hoituvat, niin seuraavat asiat olisi hyvä olla hoidettu:

MATKUSTUSILMOITUS

 • Ulkomaille matkustavan on syytä tehdä matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai Suomen edustustolle
 • Matkustusilmoitus tarkoittaa omien henkilötietojen, matkan / vaihdon aikana voimassa olevien yhteystietojen sekä matkaa koskevien tietojen antamista ministeriölle hätätapauksia ja kriisitilanteita varten
 • Ohje matkustusilmoituksen tekemiseen löytyy täältä
   

ICE-KOODI

 • Tallenna puhelimesi osoitekirjaan lähiomaisesi nimen eteen ICE-koodi (in Case of Emergency). Se nopeuttaa loukkaantuneen/sairastuneen yhteystietojen etsimistä. Voit laittaa koodin useammankin henkilön nimen eteen.


TÄRKEITÄ LINKKEJÄ:

Suomen edustustot maailmalla

Edustustot verkossa

Konsulipalvelut

Ulkoministeriön matkustustiedotteet

ICE-koodi