Hakeminen opiskelijavaihtoon Hakeminen opiskelijavaihtoon

LUT-yliopisto tarjoaa tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun ulkomailla. LUT:lla on mahdollisuus vaihtaa opiskelijoita LUT:n kansainväliseen yhteistyöverkostoon kuuluvien, eri puolella maailmaa sijaitsevien, yliopistojen kanssa. 

Tekniikan perusopiskelijat hakevat ulkomaille yleensä 3.- 4. opiskeluvuoden aikana, kauppatieteiden opiskelijat puolestaan kandidaattiopintojen aikana. Tämä ei ole sääntö, vaan vaihtoon voi lähteä paikasta riippuen jo aikaisemminkin. Esim. AMK-tutkinnon suorittaneet maisteritason opiskelijat voivat lähteä jo ensimmäisen lukuvuoden jälkeen vaihtoon, eikä heitä pidetä 1-vuoden opiskelijoina. Koulutusohjelmavastaava voi evätä vaihdon, jos opiskelija ei pysty hyödyntämään vaihdossa suoritettavia opintoja tutkinnossaan tai vaihtojakso viivästyttää valmistumista.

Opiskelu ulkomailla kestää joko yhden lukukauden tai koko lukuvuoden. Jotkut vaihto-ohjelmat ja vastaanottavat yliopistot asettavat hakijoille vaatimuksia ennen vaihtoa suoritetusta opintopistemäärästä. Kaikilta vaihto-opiskeluun hakevilta vaaditaan riittävää opintomenestystä. Hakijan keskiarvon tulee olla vähintään 2.0. Suosituimpiin kaukokohteisiin, kuten USA ja Uusi-Seelanti, ei valita ensimmäisen vuoden, eikä viidennen tai sitä ylemmän vuoden opiskelijoita. 5:n vuoden maisterivaiheen opiskelija voidaan valita maisteripaikalle (P-paikka), mikäli opinnoissa on tilaa vaihdossa suoritetuille kursseille (hyväksiluku).

Millä perusteella vaihtoon lähtijät valitaan?

Edellisenä lukuvuonna (1.8.2018-31.7.2019) vähintään 55 ECTS:ää suorittaneet opiskelijat ovat etusijalla. Syksyllä 2019 suoraan maisteriohjelmissa opinnot aloittaneet vähintään 27 ECTS:ää suorittaneet ovat myös tässä ryhmässä. 55/27 ECTS:ää suorittaneet  opiskelijat sijoittuvat tunnuslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Vaihtoon hakeville lasketaan suhdeluku, joka on opintopisteet x keskiarvo jaettuna läsnäololukukausien määrällä. Suhdeluvun perusteella kohteeseen valitaan niin monta, kuin paikkoja on. Suoritetut opintopisteet huomioidaan opinto-oikeuden alusta lähtien (esim. ennen opinto-oikeuden alkua avoimessa yliopistossa tai muualla suoritetut ja LUT:in tutkintoon hyväksiluetut kurssit eivät ole laskennassa mukana). Opintopistemäärään luetaan 15.2.2020 Oodissa näkyvät suoritukset.

 • HUOM! myös kuluva lukukausi otetaan mukaan jakajaan
 • HUOM! kv-tutorina tai tuutorointisihteerinä toimineen/toimivan, opintoneuvojana/LUT -kesäkoulusihteerinä toimineen, YO-kunnan hallituksen jäsenenä olleen/olevan ja killan puheenjohtajana olleen/olevan jakajasta voi vähentää yhden lukukauden ---> Tästä erillinen kysymys hakulomakkeessa. Ilmoita ajankohta kohdassa "Any other remarks".
 • HUOM! AMK-tutkinnon suorittaneiden, suoraan maisteriohjelmaan syksyllä 2019 tulleiden lukukausijakajana on 1,5 ja opintopistemääränä 15.2.2020 Oodissa näkyvät suoritukset.
   

Suhdeluvun lisäksi huomioidaan myös minkä osaston paikka kohde ensisijaisesti on, ja onko opiskelijan opinto-ohjelmassa vaihto pakollinen (esim. katin MIMM-ohjelmaan haettaessa). Lisäksi suhdeluvultaan potentiaalisimmat USA:han hakeneet voidaan haastatella  (motivaatio, vaihdossa suoritettavien opintojen sopivuus tutkintoon jne). Samaan kohteeseen ei voi hakea uudelleen vaihtoon.

Koulutusohjelmavastaava voi evätä vaihdon, jos opiskelija ei pysty hyödyntämään vaihdossa suoritettavia opintoja tutkinnossaan tai vaihtojakso viivästyttää valmistumista.

Toinen vaihto opintojen aikana on mahdollinen, jos ensimmäisen vaihdon aikana on suoritettu vähintään 30 ECTS/lukukausi (alkaen vuonna 2016-17 vaihdon tehneistä). Suoritettuihin opintopisteisiin ei lasketa mukaan vaihdosta saatavia ylimääräisiä kielen opintopisteitä (3-6 kk:n vaihdosta/harjoittelusta 4 op ja lukuvuoden (7-12 kk) kestävästä vaihdosta 6 op).

Opintojen aloitus

Lukuvuoden alkaminen poikkeaa suomalaisesta käytännöstä melko monessa kohteessa. Keski-Euroopassa lukuvuosi alkaa useimmiten lokakuussa ja päättyy tentteihin heinäkuun alkupuolella. USA:n ja Pohjoismaiden kohteissa alkamisajankohdat ovat lähes samat kuin Suomessa. Uudessa-Seelannissa ja Chilessä lukuvuosi on kalenterivuosi. Alkamisajankohdat vaihtelevat maittain, joten vaihtoa suunnitellessa kannattaa tarkistaa asia ko. yliopiston nettisivuilta ("academic calendar").

Rahoitus Rahoitus

Kaukokohteisiin lukuvuonna 2019-2020 myönnetään apuraha à 700€ 50:lle parhaalle suhdeluvun mukaisesti. Vaihtoon voi kuitenkin lähteä ilman apurahaa. Vaihdon rahoitukseen on käytettävissä myös Kelan tuet ja valtion takaama opintolaina.

Euroopan kohteisiin on saatavilla Erasmus-apuraha, Pohjoismaihin on saatavilla Norek- tai Nordtek-apuraha (max 20 kpl/lukuvuosi 2019-2020)

Pietarin alueen yliopistoihin meneville maksetaan FIRST-apurahaa, jonka määrä tarkentuu myöhemmin keväällä. Kaudella 2019-2020 FIRST-apuraha oli 2240 €/lukukausi (Pietarin alue) ja 2600 €/lukukausi (muu Venäjä).

Ensi lukuvuonna Freemover-apurahaa ei makseta,mutta toivomme, että ilmoitatte freemover-vaihdostanne.

HUOM. Myös vaihdossa suoritettujen ECTS-pisteiden määrä vaikuttaa apurahaan, minimi 20 ECTS cr / lukukausi. Tämä todennetaan Transcript of recordsilla, jonka vaihtoyliopisto antaa / lähettää.

Mikäli opintopisteitä on suoritettu ilman painavaa syytä alle 20 op/lukukausi, tullaan apurahaa perimään takaisin seuraavasti:

 • Opintopisteitä suoritettu 5 tai alle --> apuraha peritään kokonaisuudessaan takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 6-9 --> 75% apurahasta peritään takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 10-14 --> 50% apurahasta peritään takaisin
 • Opintopisteitä suoritettu 15-19  --> 25% apurahasta peritään takaisin.


Huom! Opiskelijan tulee hyväksilukea lukuvuonna 2019-20 vaihdossa tehdyt opinnot 30.9.2020 mennessä. Jos opiskelija ei tee hyväksilukua viimeistään 31.12.2020 mennessä, hänen apurahansa voidaan periä takaisin. Erasmus+ -kohteissa vaihdossa olevia koskevat Erasmus+ -ohjelman säännöt.

Turvallisuus Turvallisuus

Ongelmissa ulkomailla?

Tulostettava turvallisuusohje

 

Sinua auttavat:

 • Vaihtoyliopistosi tai korkeakoulusi kv-koordinaattori
 • LUT Opiskelijapalvelut :
  suvi.tiainen@lut.fi
  ,+358 40 502 2196,
  anne.makkonen@lut.fi
  ,+358 40 182 4533,
  janne.hokkanen@lut.fi
  , +358 40 900 3617
 • Jos heitä ei tavoita, lähetä meiliä: opinto@lut.fi
 • Paikallinen poliisi tai muut viranomaiset
 • Paikallinen Suomen edustusto
 • Jos kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voi asiassa kääntyä toisen Pohjoismaan edustuston,  ja  EU:n ulkopuolella myös jonkin toisen EU-maan edustuston puoleen

 

Jotta ongelmatilanteissa asiat hoituvat, niin seuraavat asiat olisi hyvä olla hoidettu:

MATKUSTUSILMOITUS

 • Ulkomaille matkustavan on syytä tehdä matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai Suomen edustustolle
 • Matkustusilmoitus tarkoittaa omien henkilötietojen, matkan / vaihdon aikana voimassa olevien yhteystietojen   sekä matkaa koskevien tietojen antamista ministeriölle hätätapauksia ja kriisitilanteita varten
 • Ohje matkustusilmoituksen tekemiseen löytyy täältä
   

ICE-KOODI

 • Tallenna puhelimesi osoitekirjaan lähiomaisesi nimen eteen ICE-koodi (in Case of Emergency). Se nopeuttaa loukkaantuneen/sairastuneen yhteystietojen etsimistä. Voit laittaa koodin useammankin henkilön nimen eteen.

 
LÄHIOMAISEN YHTEYSTIEDOT LUT:lle

 • Jos et vielä ole ilmoittanut lähiomaisesi yhteystietoja Mobility onlinessa, niin ilmoita ne Suville/Annelle Opiskelijapalveluihin.


TÄRKEITÄ LINKKEJÄ:

Suomen edustustot maailmalla

Edustustot verkossa

Konsulipalvelut

Ulkoministeriön matkustustiedotteet

ICE-koodi