Learning Support

  Valmistuminen Valmistuminen

  Onneksi olkoon olet valmistumassa tekniikan/kauppatieteiden kandidaatiksi, diplomi-insinööriksi tai kauppatieteiden maisteriksi! Perustutkintomme on kaksiportainen. Ensin suoritetaan kolmevuotinen kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto, jonka opinnot kestävät kaksi vuotta.

  Valmistumisprosessiin liittyy käytännön asioita, joista saat tietoja ja ohjeita näiltä sivuilta. Hoitamalla valmistumiseesi liittyvät asiat aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti varmistat valmistumisesi haluamanasi valmistumispäivänä.

  Valmistuminen osiossa on tietoa mm. kypsyysnäytteestä, DI-ohjelman ja maisteriohjelman valinnasta, valmistumistilaisuuksista, tutkintotodistuksista liitteineen ja alumnitoiminnasta. Lukuvuoden valmistumisaikataulut löydät tämän sivun lisäksi kätevästi myös muilta valmistumista koskevilta sivuilta.

  Lämpimät onnittelut kaikille valmistuville!

  Valmistumisaikataulut:

  valmistumisaikataulu DI / KTM lukuvuodelle 2021-2022

  Valmistuvan opiskelijan opintotuki