Väittelylupa, vastaväittäjät ja kustos Väittelylupa, vastaväittäjät ja kustos

Akateeminen neuvosto päättää väittelyluvasta sekä määrää kustoksen ja vastaväittäjät, joita voi olla yksi tai kaksi. Ohjaaja toimittaa kokousta varten esityksen vastaväittäjistä (linkki LUT intraan) LUT tohtorikouluun (huone 2318).

LUT tohtorikoulu toimittaa vastaväittäjille:

 • ilmoituksen päätöksestä
 • ohjeet vastaväittäjille ja väitöstilaisuuden yleiset ohjeet
 • arviointilomakkeen
 • lomakkeet palkkion maksatusta varten


Ohjaaja toimii yleensä väitöstilaisuuden kustoksena. Hänen vastuullaan on väitöstilaisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen sekä erityisesti ulkomaalaisten vastaväittäjien orientoiminen suomalaiseen väitösmenettelyyn. Kustos sopii myös vastaväittäjien matka- ja majoitusasioista sekä mahdollisesta muusta ohjelmasta.

Väitöskirjan painatusprosessi ja jakelu Väitöskirjan painatusprosessi ja jakelu

Akateemisen neuvoston antama väittelylupa on väitöskirjan sisällöllinen julkaisulupa ja edellytys väitöskirjan painattamiselle. LUT-yliopiston väitöskirjat julkaistaan yleensä painettuna ACTA Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjassa sekä sähköisenä LUTPub-julkaisuarkistossa.

Julkaisusopimus

Julkaisusopimuksen tekemistä varten väittelijä toimittaa kirjastoon julkaisutietolomakkeen, allekirjoittamansa julkaisusopimuksen, valmiin käsikirjoituksen sekä kustantajien luvat julkaisujen liittämiseksi artikkeliväitöskirjan painettuun sekä elektroniseen versioon. Kustantajan lupa sisällyttää julkaisu väitöskirjaan kannattaa hankkia ajoissa, hyvä tapa on pyytää se heti kun artikkeli on julkaistu.

Kun väitöskirjan julkaisusopimus on allekirjoitettu, väitöskirjalle annetaan ACTA-, ISBN- ja ISSN-numerot.

Julkaisusarjaan liittyvät ohjeet

Yhteydenotot julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi

Väitöskirjan painaminen

LUT-yliopiston väitöskirjat painetaan LUT Yliopistopainossa. Saatuaan kirjastolta julkaisunumerot toimittaa väittelijä väitöskirjan painoon, jossa siihen lisätään kansisivu, työ skaalataan B5-kokoon ja painetaan vedosversio. Vedosversion tarkistavat väittelijä, kirjasto ja paino yhdessä (vain pienet korjaukset ovat mahdollisia tässä vaiheessa). LUT Yliopistopaino painaa väitöskirjasta maksimissaan 80 kappaletta ja väitöskirjan painatuskustannuksista vastaa väittelijän akateeminen yksikkö.

Yhteydenotot painatukseen liittyen: yliopistopaino@lut.fi 

Väitöskirjan jakelu

Väitöskirjan lopullinen, painettu versio on pidettävä yliopistossa nähtävillä vähintään 10 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta. Tästä huolehtii LUT tohtorikoulu.

LUT tohtorikoulu myös lähettää väitöskirjan

 • ohjaajille ja schoolin toimistoon
 • esitarkastajille
 • vastaväittäjille
   

Huom. Opiskelija voi halutessaan toimittaa sähköisen version väitöskirjasta vastaväittäjälle, jos kirja halutaan mahdollisimman nopeasti tämän nähtäväksi.

Opiskelijan vastuulla on toimittaa väitöskirja eri vaiheessa väitöstutkimusta ohjanneille tai rahoittaneille henkilöille ja yhteisöille.

Painatuksen jälkeen, mutta ennen väitöstä havaitut pienet korjaustarpeet (esim. kirjoitusvirheet) voi esittää korjauksineen ns. errata-liitteellä, jonka yliopistopaino painaa ja jonka väittelijä itse lisää väitöskirjojensa väliin. Yliopistopaino toimittaa errata-liitteen myös kirjastoon, jossa se liitetään väitöskirjan sähköiseen versioon.

Väitöstilaisuuden järjestelyt Väitöstilaisuuden järjestelyt

Väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka sovitaan väittelijän, kustoksen ja vastaväittäjien kesken. Väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, vakiintuneen käytännön mukaisesti. Väittelijä varaa salin väitöstilaisuutta varten osoitteesta Lut.lukkaritiimi@lut.fi. Väittelijä huolehtii myös siitä, että väitöskirjoja on saatavilla riittävästi väitöstilaisuudessa.

Kustos ja väittelijä sopivat yliopistomestareiden kanssa väitössalissa tarvittavista apuvälineistä ja muista käytännön järjestelyistä. Salin mahdollisesta koristelusta vastaa väittelijän akateeminen yksikkö.

Vastaväittäjien palkkio- ja matkakustannukset maksaa väitöstyön tuloksen saava akateeminen yksikkö.

LUT-yliopiston väitöstilaisuudesta on tehty englanninkielinen koostevideo, joka toimii sanallisten ohjeiden lisäksi yleisesittelynä vastaväittäjälle väitöstilaisuuden eri vaiheista.

Väitöstilaisuuteen valmistautuminen

Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstiedottaminen Väitöstiedottaminen

LUT-yliopiston viestintäpalvelut hoitaa väitöksestä tiedottamisen medialle. Viestintä ei tee kaikista väitöskirjoista ulkoista tiedotetta tiedotusvälineille, vaan tiedottaja arvioi, tehdäänkö väitöksestä tiedote mediaan, lyhyt uutinen lut.fi-sivustolle vai tarjotaanko aihetta jollekin kyseisen alan medialle. Kaikkien väittelijöiden tulisi kuitenkin olla yhteydessä viestintäpalveluihin 1,5 viikkoa ennen väitöstilaisuutta ja toimittaa tiedot väitöksestä alla olevan ohjeistuksen mukaan.

Ohjeita tiedottamisesta

Lisätietoja: jutta.luostarinen(at)lut.fi
 

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Vastaväittäjien on annettava arviointilomakkeen liitteenä kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta väitöstilaisuuden jälkeen. On suositeltavaa, että vastaväittäjät laativat lausuntonsa välittömästi.

Kustoksen tehtävänä on varmistaa lausunnon ja arviointilomakkeen toimittaminen LUT tohtorikouluun. Lausunnon perusteella akateeminen neuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta.

Hyväksyviä arvosanoja ovat kiittäen hyväksytty ja hyväksytty.

Tutkintotodistus ja valmistuminen Tutkintotodistus ja valmistuminen

Tutkintotodistukseen kirjoitetaan

 • tutkintonimike ja tohtoriohjelma
 • tutkimusala sekä
 • opinnäytetyön nimi ja arvosana
 • tiedot väitöstilaisuudesta, vastaväittäjistä ja kustoksesta
   

Tutkintotodistukseen liitetään myös opintosuoritusote, jossa näkyvät kaikki opiskelijan tutkintoon sisältyvät opintosuoritukset. Lisäksi annetaan kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite eli Diploma Supplement.

Mahdollisista täydentävistä opinnoista myös annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.

Rehtori jakaa todistukset kuukausittain järjestettävässä valmistumistilaisuudessa. Kun tohtorin tutkinto on suoritettu, väittelijä voi hakea yliopiston tukisäätiöltä stipendiä.

Huom! Opiskelijan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.
 

Promootio

Yliopisto järjestää noin viiden vuoden välein juhlallisen tohtoripromootion, jossa tutkinnon tunnukseksi annetaan tohtorin hattu sekä filosofian ja kauppatieteiden tohtoreille tämän lisäksi myös miekka. Lisätietoa lut.fi -sivustolta.