Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevasta dokumentista.

Syksy 2018

Voit lukea lisää väitösprosessista LUT tohtorikoulun, tiedekirjaston ja yliopistopainon yhdessä laatimasta Väitösprosessiohjevihkosta (PDF). Ohjevihko on saatavilla myös painettuna (tohtorikoulu, huone 2318).

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Väitösprosessin käynnistäminen ja valmistuminen edellyttävät opiskelijan ilmoittautumista läsnäolevaksi.

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle auki on kesä-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

LUT:n väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin (päivitetty 1.8.2018).

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös kielentarkastus suositellaan tehtäväksi ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Tarkemmat ohjeet (ks. osio opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten).

Turnitin

Esitarkastusprosessiin jätettävien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin -ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin-originality check for doctoral students). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja.

Lisätietoja sekä pääsy Moodle-kurssipohjaan: opetushelp(at)lut.fi.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Väitöskirjalautakunnan tehtävänä on päättää väitösprosessin käynnistämisestä ja esitarkastajien määräämisestä sekä antaa lausunto siitä, vastaako sille esitetty väitöskirja muodoltaan LUT:ssa esitettyä.

Kokous Deadline
tiistai 28.8. klo 13 maanantai 20.8. klo 12
torstai 13.9. klo 10 keskiviikko 29.8. klo 12
torstai 11.10. klo 10 keskiviikko 26.9. klo 12
tiistai 6.11. klo 13 maanantai 22.10. klo 12
tiistai 4.12. klo 13 maanantai 19.11. klo 12

 

Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori, professori Jari Hämäläinen ja varapuheenjohtajana professori Kaisu Puumalainen.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

prof. Kaisu Puumalainen
(kauppatieteet)

prof. Kirsimarja Blomqvist
(kauppatieteet)

prof. Pertti Silventoinen
(sähkötekniikka, energiamarkkinat ja aurinkotalous

prof. Aki Mikkola
(konetekniikka)
 

prof. Heikki Haario (laskennallinen
tiede)

prof. Mika Mänttäri (vihreä kemiantekniikka)

Muiden tutkimusalojen käsikirjotusten esittelijät:

 • prof. Esa Vakkilainen (energiatekniikka)
 • prof. Ajantha Dahanayake (ohjelmistotuotanto)
 • prof. Risto Soukka (kestävyystutkimus)
 • prof. Janne Huiskonen (tuotantotalous)
 • prof. Erkki Lähderanta (teknillinen fysiikka)


Kokousvalmistelut hoidetaan LUT tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen tulostettuna kansiossa tai muuten nidottuna (A4, voi printata yksi- tai kaksipuoleisena) sekä sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto). Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää julkaisut.
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi, sisältäen kaikkien virallisten ohjaajien allekirjoitukset
   

HUOM! Tarkista, että käsikirjoituksen alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastuslausunnot toimitetaan LUT tohtorikouluun. Akateeminen neuvosto päättää saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.