Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevasta dokumentista.

Syksy 2021

Kevät 2022

Voit lukea lisää väitösprosessista LUT-tohtorikoulun, LUT-tiedekirjaston ja LUT-yliopistopainon yhdessä laatimasta Väitösprosessiohjevihkosta (PDF). (päivitetty 10/2021)

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Väitösprosessin käynnistäminen ja valmistuminen edellyttävät opiskelijan ilmoittautumista läsnäolevaksi.

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle auki on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

LUT-yliopiston väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin. Vuonna 2021 tehty ohjeiden tarkennus koskee väitöskirjan kirjoittamista englannin kielellä, jonka taustalla on pyrkimys jakaa väitöskirjojen tieteelliset tulokset koko tiedeyhteisön kesken. Suomen kielen käyttö rajaa merkittävästi lukijakuntaa sekä esitarkastajien ja vastaväittäjien valintaa, joten sitä suositellaan ainoastaan erityistapauksissa. 

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös ammattilaisen/natiivin suorittama kielentarkistus tulee tehdä ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Väitöskirjan mallipohja (Word, LaTex) löytyy LUT-tiedekirjaston sivuilta (linkki www-sivuille).

Opintojen tarkistaminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT-tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Huom! Viimeistään tässä vaiheessa on HOPSin oltava kunnossa Sisussa. Mahdollisten täydentävien opintojen tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Kaikkien tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Turnitin

Esitarkastusprosessiin jätettävien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin-ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin check for doctoral students VUOSI). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja. Kurssille pääsee itserekisteröitymään tarkastamista varten.

Lisätietoja sekä tarvittaessa tekninen tuki Moodle-kurssipohjaan: opetushelp(at)lut.fi.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Väitöskirjalautakunnan tehtävänä on päättää väitösprosessin käynnistämisestä ja esitarkastajien määräämisestä sekä antaa lausunto siitä, vastaako sille esitetty väitöskirja muodoltaan LUT-yliopistossa edellytettyä.

Kokous Deadline
   
perjantai 20.8. perjantai 13.8. klo 12
perjantai 10.9. torstai 26.8. klo 12
keskiviikko 6.10. tiistai 21.9. klo 12
keskiviikko 3.11. maanantai 18.10. klo 12
torstai 2.12. tiistai 16.11. klo 12
   
tiistai 18.1.2022 maanantai 3.1.2022 klo 12
perjantai 25.2. torstai 10.2. klo 12
perjantai 25.3. torstai 10.3. klo 12
tiistai 26.4. maanantai 11.4. klo 12
perjantai 20.5. torstai 5.5. klo 12
tiistai 14.6. maanantai 30.5. klo 12

 

Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori, professori Jari Hämäläinen ja varapuheenjohtajana professori Kaisu Puumalainen.

Varsinaiset jäsenet (2019-2022)

Varajäsenet (2019-2022)

prof. Kaisu Puumalainen
(kauppatieteet)

prof. Kirsimarja Blomqvist
(kauppatieteet)

prof. Pertti Silventoinen
(sähkötekniikka, energiamarkkinat ja aurinkotalous)

prof. Aki Mikkola
(konetekniikka)
 

prof. Kari Ullakko (teknillinen fysiikka)

prof. Janne Huiskonen (tuotantotalous)

Muiden tutkimusalojen käsikirjotusten esittelijät:

 • prof. Esa Vakkilainen (energiatekniikka)
 • prof. Maria Paasivaara (ohjelmistotuotanto)
 • prof. Risto Soukka (kestävyystutkimus)
 • prof. Lasse Lensu (laskennallinen tiede)
 • prof. Antti Häkkinen (vihreä kemiantekniikka) 1.10.2021 alkaen


Kokousvalmistelut hoidetaan LUT-tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT-tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto). Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää julkaisut. 
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi, sisältäen kaikkien virallisten ohjaajien allekirjoitukset
 • tarvittaessa selvityksen aiemmin toiseen tieteellisen jatkotutkinnon opinnäytteeseen sisällytetyistä artikkeleista. Selvityksestä tulee käydä ilmi mitkä artikkelit ovat kyseessä, kenen opinnäytteessä sekä missä ja milloin ne on julkaistu. Lisäksi tulee selkeästi ilmoittaa ko. kirjoittajien kontribuutio julkaisuissa sekä heidän lupansa julkaisun hyödyntämiseen sinun väitöskirjassasi.
 • tiedon käsikirjoituksen kielentarkistajasta
   

HUOM! Tarkista, että käsikirjoituksen alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT-tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT-tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastajat toimittavat esitarkastuslausunnot LUT-tohtorikouluun 1-2 kuukauden kuluessa käsikirjoituksen vastaanottamisesta. Akateeminen neuvosto päättää saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.