Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevista dokumenteista.

Syksy 2017

Kevät 2018

LUT:n väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin. Uudet ohjeet astuvat voimaan 1.8.2017.

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös kielentarkastus suositellaan tehtäväksi ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Tarkemmat ohjeet (ks. osio opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten).

Turnitin

Esitarkastusprosessiin tulevien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin -ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi. Lisätietoja saat opetushelp(at)lut.fi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin-originality check for doctoral students). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Kokous Deadline
Tiistai 12.12. klo 13 Maanantai 27.11. klo 12
Keskiviikko 24.1. klo 13 Tiistai 9.1. klo 12
Tiistai 27.2. klo 13 Maanantai 12.2. klo 12
Tiistai 3.4. klo 13 Maanantai 19.3. klo 12
Torstai 3.5. klo 13 Keskiviikko 18.4. klo 12
Tiistai 12.6. klo 13 Maanantai 28.5. klo 12


Varsinaiset jäsenet:
prof. Jari Hämäläinen (pj.), prof. Kaisu Puumalainen (vpj.), prof. Pertti Silventoinen, prof. Heikki Haario

Varajäsenet:
prof. Aki Mikkola, prof. Janne Huiskonen, prof. Mika Mänttäri

Kokousvalmistelut hoidetaan LUT tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen tulostettuna sekä sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto)
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi
   

HUOM! Tarkista, että alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa (alkaen 1.2.2017)
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastuslausunnot toimitetaan LUT tohtorikouluun. Saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella akateeminen neuvosto päättää väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.