Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevasta dokumentista.

Syksy 2020

Kevät 2021

Voit lukea lisää väitösprosessista LUT-tohtorikoulun, LUT-tiedekirjaston ja LUT-yliopistopainon yhdessä laatimasta Väitösprosessiohjevihkosta (PDF). (päivitetty 10/2020)

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Väitösprosessin käynnistäminen ja valmistuminen edellyttävät opiskelijan ilmoittautumista läsnäolevaksi.

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle auki on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

LUT-yliopiston väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin (voimassa alkaen 1.8.2020).

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös kielentarkistus tulee tehdä ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Väitöskirjan mallipohja (Word, LaTex) löytyy LUT-tiedekirjaston sivuilta (linkki www-sivuille).

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT-tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Huom! Viimeistään tässä vaiheessa on HOPSin oltava kunnossa Sisussa. Mahdollisten täydentävien opintojen tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Kaikkien tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Turnitin

Esitarkastusprosessiin jätettävien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin-ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin check for doctoral students VUOSI). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja. Kurssille pääsee itserekisteröitymään tarkastamista varten.

Lisätietoja sekä tarvittaessa tekninen tuki Moodle-kurssipohjaan: opetushelp(at)lut.fi.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Väitöskirjalautakunnan tehtävänä on päättää väitösprosessin käynnistämisestä ja esitarkastajien määräämisestä sekä antaa lausunto siitä, vastaako sille esitetty väitöskirja muodoltaan LUT-yliopistossa edellytettyä.

Kokous Deadline
   
tiistai 25.8. klo 13 maanantai 17.8. klo 12
torstai 17.9. klo 10 tiistai 1.9. klo 12
tiistai 13.10. klo 13 maanantai 28.9. klo 12
tiistai 3.11. klo 10 maanantai 19.10. klo 12
torstai 3.12. klo 10 tiistai 17.11. klo 12
   
torstai 14.1.21 klo 10 tiistai 29.12.20 klo 12
maanantai 8.2. klo 14 perjantai 22.1. klo 12
torstai 11.3. klo 10 keskiviikko 24.2. klo 12
tiistai 6.4. klo 13 maanantai 22.3. klo 12
torstai 20.5. klo 13 keskiviikko 5.5. klo 12
tiistai 15.6. klo 13 maanantai 31.5. klo 12

 

Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori, professori Jari Hämäläinen ja varapuheenjohtajana professori Kaisu Puumalainen.

Varsinaiset jäsenet (2019-2022)

Varajäsenet (2019-2022)

prof. Kaisu Puumalainen
(kauppatieteet)

prof. Kirsimarja Blomqvist
(kauppatieteet)

prof. Pertti Silventoinen
(sähkötekniikka, energiamarkkinat ja aurinkotalous

prof. Aki Mikkola
(konetekniikka)
 

prof. Kari Ullakko (teknillinen fysiikka)

prof. Janne Huiskonen (tuotantotalous)

Muiden tutkimusalojen käsikirjotusten esittelijät:

 • prof. Esa Vakkilainen (energiatekniikka)
 • prof. Jari Porras (ohjelmistotuotanto) 15.11.2019 alkaen
 • prof. Risto Soukka (kestävyystutkimus)
 • prof. Lasse Lensu (laskennallinen tiede)
 • prof. Mika Mänttäri (vihreä kemiantekniikka)


Kokousvalmistelut hoidetaan LUT-tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT-tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto). Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää julkaisut. 
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi, sisältäen kaikkien virallisten ohjaajien allekirjoitukset
 • tarvittaessa selvityksen aiemmin toiseen tieteellisen jatkotutkinnon opinnäytteeseen sisällytetyistä artikkeleista. Selvityksestä tulee käydä ilmi mitkä artikkelit ovat kyseessä, kenen opinnäytteessä sekä missä ja milloin ne on julkaistu. Lisäksi tulee selkeästi ilmoittaa ko. kirjoittajien kontribuutio julkaisuissa sekä heidän lupansa julkaisun hyödyntämiseen sinun väitöskirjassasi.
   

HUOM! Tarkista, että käsikirjoituksen alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT-tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT-tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastuslausunnot toimitetaan LUT-tohtorikouluun. Akateeminen neuvosto päättää saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.