«Takaisin

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin sekä läsnäolotietojen näkyminen Sisussa

Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin on alkanut uudessa Sisu-järjestelmässä.

Ohjeistusta Sisun käyttöön löytyy UNI ilmoittautumisesta ja yleisesti Sisusta.

Ilmoittautuminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Mikäli et pääse ilmoittautumaan opiskeluoikeudessa olevan virheen vuoksi, lähetä sähköpostia sisuhelp@lut.fi . Korjauksia näihin tehdään koko ajan Oodin tietojen pohjalta.

Joillekin opintojaksoille on määritelty kohderyhmät (esim. tietty tutkinto-ohjelma), jolloin järjestelmä hyväksyy ilmoittautumisen vain niiltä opiskelijoilta, joilla tutkinto-ohjelma on vahvistettuna HOPSissa. Jos saat ilmoituksen ”Et tullut valituksi opetukseen, koska vaatimukset eivät täyty. Vaatimukset, jotka eivät täyty: - Kohderyhmään kuuluminen: XXXX-opiskelijat”, vahvista HOPSissa tutkinto-ohjelmasi ja ilmoittaudu uudestaan, ongelman pitäisi ratketa tällä. Katso tästä tarkemmin pikaohje s. 2.

Kohderyhmien määrittelyssä on havaittu epäloogisuuksia mm. sivuopintojen opintojaksojen osalta. Tilannetta korjataan tiistaina 4.8. ja ilmoittautumisten pitäisi muuttua hyväksytyiksi Sisussa, mikäli ehdot täyttyvät. Mikäli mielestäsi kohdallasi annetut ehdot täyttyvät, mutta ilmoittautuminen ei onnistu, ota yhteyttä sisuhelp@lut.fi

HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen tarkista, että opintokalenteriisi tulee toteutuksen kohdalle viesti: Ilmoittautuminen on hyväksytty.

Lukuvuoden läsnäoloja siirretään parhaillaan ja niitä päivitetään Oodista kaksi kertaa viikossa. Läsnäolotiedon puuttuminen ei tällä hetkellä estä ilmoittautumista, joten jos WebOodissa ilmoittautumisesi on kunnossa, asia hoituu hallinnon toimesta myös Sisuun pienellä viiveellä.

Uusia opiskelijoita (1.8.2020 alkavat tutkinto-opiskeluoikeudet) viedään Sisuun koko ajan, valitettavasti teknisten haasteiden vuoksi tämä on viivästynyt, mutta etenee koko ajan. Kaikki uudet opiskelijat kyllä Sisuun saadaan ennen orientaatioviikkojen alkua.

Suoritustietoja siirretään, tarkistetaan ja päivitetään Oodin ja Sisun tietojen osalta koko ajan, tilanne korjaantuu pikkuhiljaa. Ajan tasalla olevat suoritukset näkyvät tällä hetkellä WebOodista.

Havaitsimme virheen joidenkin tentti-ilmoittautumisten valintalogiikassa, mikä johtaa siihen, että Sisussa näyttää, ettei opiskelija tulisi valituksi tenttiin. Virhettä korjataan parhaillaan ja jos ilmoittautumisen on tehnyt, tila korjaantuu hallinnon toimesta lähiaikoina eikä vaadi opiskelijalta erityisiä toimenpiteitä.

Sisuun liittyvissä haasteissa ota yhteyttä sisuhelp@lut.fi