«Takaisin

PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTON APURAHAT HAETTAVINA 10.1.–8.2.2019

Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto myöntää vuonna 2019 apurahoina yhteensä 1 295 000 euroa taiteelliseen työskentelyyn,tieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkimukseen sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin ja kotiseututyöhön.

Tänä vuonna haussa on mukana uusi hakuala ja uusi tukimuoto. Uutena hakualana ovat pelit. Apurahaa voi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun tai toteuttamiseen, ja pelillä tulee olla taiteellisia, kulttuurisia tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoihin on varattu 20 000 euroa. Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille, nimikkorahastoista lahjoittajan määrittelemille aloille. Jakovuoroiset nimikkorahastot ovat Aamulehden 100-vuotisrahasto, Matti ja Helvi Heikkilän rahasto (tukee pälkäneläisten nuorten opiskelua yliopistossa, korkeakouluissa ja ammattiin valmistavissa oppilaitoksissa), Yrjö ja Marjatta Juharin rahasto, Toini ja Erkki Koskisen rahasto, Aili Luukkosen rahasto, Marjatta Melkas-Rusasen ja Anneli Melkaksen rahasto, Irmeli Näsäsen rahasto, Elli ja Elvi Oksasen rahasto, Pirkanmaan Sydäntutkimusrahasto, Aino Sipilän rahasto ja Aino Valvaalan rahasto.

Haettavana on myös apuraha monitieteisen tutkimushankkeen tai tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen käynnistämiseen tai toteuttamiseen. Apurahalla halutaan kannustaa tutkijoita ja taiteilijoita uudenlaiseen yhteistyöhön, uusiin kumppanuuksiin ja kunnianhimoisiin avauksiin eri alojen välillä. Pirkanmaan rahasto on valmis tukemaan hanketta selvästi tavanomaista suuremmalla summalla huomioiden hankkeen työsuunnitelman ja kustannusarvion.

Lisäksi haettavina ovat Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseen,
30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseen johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmättai yhteisöt. Hakemus liitteineen ja lausunnot lähetetään verkossa 8.2.2019 kello 16 mennessä.

Apurahaneuvontaa järjestetään avoimin ovin rahaston toimistolla Ylöjärvellä 17.1.2019 kello 15–18.

Rahaston apurahoista päättää hoitokunta, joka edustaa monipuolisesti pirkanmaalaisen taiteen, tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän asiantuntemusta.  Apurahat julkistetaan vuosijuhlassa 10.5.2019.

Lisätietoja verkossa:
Apurahat ja painopisteet: https://skr.fi/rahastot/pirkanmaan-rahasto/pirkanmaan-apurahat
Nimikkorahastot: https://apurahat.skr.fi/nimikkorahastot?rahasto=pi
Hakuohjeet: https://skr.fi/yleiset-hakuohjeet