«Takaisin

Lahden kampuksen toiminnan rajoitukset alkavat 23.11.

Koronatiedote LABin ja LUTin henkilökunnalle 20.11.2020

Lahden kampuksen toiminnan rajoitukset alkavat 23.11.

PHHYKY arvioi Lahden kaupungin siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen 16.11. Siksi Lahden kampus siirtyy turvallisen ydintoiminnan malliin maanantaista 23.11. alkaen.

Noudatamme Suomen hallituksen kansallista suositusta. Suosituksen mukaan epidemian kiihtymisvaiheessa korkeakoulut siirtyvät etäopetukseen pois lukien välttämätön lähiopetus. Kampuksella päivittäin liikkuvien määrää rajataan, jotta tartuntariski ja koronalle altistuminen minimoidaan.

Uudet ohjeet ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

LUT-korkeakoulujen molemmilla kampuksilla on voimassa yleinen maskisuositus. Tiukentuneessa epidemiatilanteessa kehotamme erityisen painokkaasti kaikkia noudattamaan turvaohjeita ja käyttämään maskeja. Laajamittaisella maskien käytöllä estämme tehokkaasti oireettomien henkilöiden tartuntojen leviämistä. Lisäksi kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

HUOM!Alla olevan muutokset koskevat vain Lahden kampuksen toimintaa. Lappeenrannassa epidemiatilanne on toistaiseksi perustasolla, eikä siksi edellytä erityistoimia Skinnarilan kampuksella.

Ohjeet opiskelijoille

Mikäli loppuvuoden opetusjärjestelyihin tulee muutoksia, opintojakson opettaja tiedottaa niistä ryhmäkohtaisesti. Kampuksella toteutettava välttämätön lähiopetus ja tenttitilanteet järjestetään turvavälit huomioon ottaen. LABin valmistujaistilaisuudet järjestetään loppuvuoden etänä.

Lahden kampukselle on järjestetty tiloja, joissa opiskelijat voivat tehdä opintoihinsa liittyviä tehtäviä pienryhmissä. Varaus tehdään erillisen järjestelmän kautta ja tarkemmat ohjeet varauksen tekemisestä tulevat intraan ja yammeriin perjantaina 20.11. Mukkulankadulta varattavat tilat ovat: A126, A129, D239, D240, D241 ja D242.

Jos täydennyskoulutuksen tai muun ei-tutkintoon-johtavan koulutuksen osalta tulee loppuvuonna muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

Opiskelijakunnan palvelut ja järjestötila pidetään käytössä kampuksen ohjeita noudattaen.

Opiskelijat pääsevät jatkossakin kampukselle sähköisellä avaimellaan opiskelemaan ja ruokailemaan.

Isku Centerin ravintolan opiskelijaruokailun tarjoiluajat ovat 23.11.2020 alkaen ma –pe klo 11–13.00. Chef´s Corner palvelee klo 11–14.00. Take away -ruokia saatavilla opiskelija-ateriahintaan 3,06 euroa. Maksu kahvilan kassalle, josta myös saatavana annosrasiat.

Ohjeet henkilöstölle

Kaikki ne Lahden kampuksen henkilöstöstä, jotka voivat tehdä etätöitä, siirtyvät etätöihin.TKI-työskentely laboratorioissa ja muissa erityistiloissa jatkuu maskeja käyttäen. Kampuksella työskentelee tarpeen mukaan myös rajattu määrä korkeakoulupalveluiden henkilökuntaa (mm. tilapalvelut, opintopalvelut IT-tuki, kirjasto). Henkilöstö pääsee omilla avaimillaan kampukselle jatkossakin tarpeen mukaan työskentelemään ja ruokailemaan.

Joululounaat on mahdollista pitää Lahden kampuksella turvavälit huomioon ottaen. Suosittelemme että joululounaat nautitaan alle 10 hengen ryhmissä sekä kampuksella että sen ulkopuolella. Iltapikkujoulukokoontumisten osalta toimimme aiemmin ohjeistetun THL:n ohjeen mukaisesti eli juhlimme turvallisesti alle 10 henkilön ryhmissä.

Tässä epidemiatilanteessa emme suosittele tiimien kampusten välisiä yhteiskokoontumisia (ml. joululounaat).

Suosittelemme minimoimaan työmatkustamisen. Esimiehet voivat kuitenkin edelleen matkustaa kampusten välillä tapaamaan tiimiään perustelluista syistä. Välttämättömiin työmatkoihin pyydetään lähiesimiehen lupa. Lähiesimies konsultoi tarvittaessa omaa esimiestään.

Kampuksella järjestettävien tilaisuuksien (TKI-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä on enintään 10 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.

Muutokset kampuksen palveluissa

Lahden kampuksen kirjaston asiakaspalveluajat ovat 23.11. alkaen: ma 10–14.00 ja ti–pe 12–14.00.

IT- ja hybridituki jatkaa Mukkulan kampuksella kevennetyllä miehityksellä. Tuen tavoittaa normaalien palvelukanavien kautta.

Lahden kampuksen harrastetilat on suljettu. Sulkemispäätös on tehty opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön taukotilojen tilanne on tarkistettu. Taukotilat ovat erittäin väljiä ja käyttäjämäärät pienet, joten tilat pidetään auki.