«Takaisin

Sytyke ry Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailu

Systeemityöyhdistys Sytyke ry on jälleen julkaissut tietojärjestelmätyöhön ja sen edistämiseen liittyvän Vaikuttavin opinnäytetyö -kilpailun. Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen.

Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka on

  • valmistunut joko yliopistosta (pro gradu tai kandidaatin työ) tai ammattikorkeakoulusta
  • hyväksytty 1.7.2020 - 30.6.2021 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.


Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 €:n stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIA:n jäsenyyden. Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.7.2021 mennessä Sytyke ry:lle osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. Hakemuksessa tulee olla:

  • opiskelijan nimi, yhteystiedot ja oppilaitos sekä opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi
  • opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön sekä arvosana.


Lisätietoja kilpailusta osoitteessa www.sytyke.org/tapahtumat/opinnaytetyokilpailu/.