«Takaisin

Kandidaattiopiskelijoiden ilmoittautumiset maisteriopintoihin 2. periodilla

Kaksiportaisen opintojen etenemisen astuttua voimaan 1.8.2021 opiskelija, jolla on vielä kandidaatin opinnot kesken, voi osallistua maisteriopintoihin vain tietyin edellytyksin: kandidaatin opinnäyte on palautettu arviotavaksi ja  max. 12 op puuttuu kandidaatin opinnoista sekä ilmoitus ehtojen täyttymisestä on tehty. Katso lisätietoja UNIsta: Maisteriopintoihin jatkaminen.

Ilmoituslomake on nyt avoinna ja ilmoituksia voi tehdä 25.10. saakka.

Maisteri/DI-tasoisten opintojaksojen ilmoittautumiset tarkistetaan edellä mainittujen ehtojen toteutumisen osalta 2. periodin ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli tarkistuksessa todetaan, ettei opiskelijan opintojen vaihe oikeuta ylemmän tutkinnon opintojen suorittamiseen tai opiskelija, jolla ehdot täyttyvät, ei ole toimittanut ilmoitusta ehtojen täyttymisestä määräaikana, opiskelijan suorittaminen keskeytetään kyseisellä toteutuksella.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä master@lut.fi.