«Takaisin

Hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosanan korottaminen

LUTin tutkintosäännössä on määritelty, miten hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosanaa voi yrittää korottaa.

Hyväksytyn arvosanan korotusoikeus on vain koko opintojakson osalta ja korotusyritys koskee vain opintojakson mahdollista tenttiä. Opiskelijalla on oikeus yrittää korottaa tenttimällä arvosanaansa yhden kerran opintojaksolla järjestettävien kolmen tenttikerran aikana.  

"Opintojaksolla järjestettävien kolmen tenttikerran aikana" sääntö koskee lukuvuodesta 2021–2022 alkaen järjestettäviä opintojaksoja.

Hyväksytysti suoritetulle opintojaksolle ei voi ilmoittautua uudestaan.