«Takaisin

LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021

Kaksiportaisuus koskee vain LUT-yliopistossa molemmat (kandidaatin + maisteri / DI) tutkinnot suorittavia opiskelijoita.

Lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen LUT-yliopiston maisterivaiheen opintojaksoja voi suorittaa vain tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatiksi valmistunut opiskelija.

Jos et ole valmistunut kandidaatiksi ja tarkoitus on ensi syksynä suorittaa maisterivaiheen opintoja, on sinun tehtävä ilmoitus, josta käy ilmi, että täytät maisterivaiheen opintoihin pääsyn ehdot eli

  • olet jättänyt kandidaatintyön tai -tutkielman arvosteltavaksi / jätät sen arvosteltavaksi 31.8.21 mennessä / kandidaatintyö tai -tutkielma on arvosteltu ja lisäksi
  • kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä.


Ensi syksyn 1. periodin opintoja ajatellen ilmoitus on tehtävä heti kun mahdollista, kuitenkin viimeistään 30.7.2021 mennessä.  Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos valmistut kandidaatiksi touko-elokuussa.

Tarkemmat tiedot maisterivaiheen opintojen suorittamisesta, ilmoituslomake ja aikataulut löytyvät UNIsta https://uni.lut.fi/fi/maisteriopintoihin-jatkaminen1