«Takaisin

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry vuoden 2021 stipendihaku dl. 19.11.

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry julistaa haettavaksi vuoden 2021 stipendit

Stipendejä voivat hakea LUT-yliopiston ennen lukuvuotta 2021-2022 opintonsa aloittaneet perustutkinto-opiskelijat, jotka

  • opiskelevat kauppatieteiden tai tuotantotalouden koulutusohjelmassa
  • ovat karjalaisia. Karjalaisuus määräytyy joko vanhempien tai isovanhempien karjalaisuuden tai opiskelijan oman karjalaisuuden mukaan. Opiskelijan vanhemmat tai isovanhemmat katsotaan karjalaisiksi, mikäli jompikumpi heistä on syntynyt luovutetulla Karjalan alueella tai asunut siellä pysyväisluontoisesti. Opiskelijan karjalaisuus määräytyy joko sillä perusteella, että hän on syntynyt Etelä-Karjalan alueella tai, että hän pysyvästi muun kuin opiskelun takia asuu Etelä-Karjalan alueella
  • ovat menestyneet opinnoissaan vähintään keskinkertaisesti ja opinnot ovat edenneet tavoiteaikataulussa.


Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää virkatodistus, josta karjalaisuus selviää. Hakemuksessa tulee lisäksi mainita opiskelijan osoite- ja pankkiyhteystiedot mahdollista stipendin maksatusta varten. Hakemukseen ei liitetä opintosuoritusotetta. Ote liitetään hakemukseen opiskelijapalveluissa.

Apurahan myöntämisessä voidaan ottaa huomioon opiskelijalle aikaisempina vuosina jo myönnetty apuraha.

Hakemukset toimitetaan LUT-yliopiston opiskelijoiden asiakaspalveluihin (huone 2313) tai sähköpostilla opinto@lut.fi viimeistään perjantaina 19.11.2021 klo 14.00

Viipurin Taloudellisen Korkeakouluseura ry:n hallitus jakaa stipendit LUT-yliopistossa tiistaina 7.12.2021 noin klo 14.00 (tarkentuu)

Stipendin saajien toivotaan osallistuvan stipendien jakotilaisuuteen.  Stipendin saajille ilmoitetaan tilaisuuden paikka ja kellonaika.