«Takaisin

TuKo Valmistuminen

Tutkintotodistukseen kirjoitetaan

  • tutkintonimike ja tohtoriohjelma
  • tutkimusala sekä
  • opinnäytetyön nimi ja arvosana
  • tiedot väitöstilaisuudesta, vastaväittäjistä ja kustoksesta
     

Tutkintotodistukseen liitetään myös opintosuoritusote, jossa näkyvät kaikki opiskelijan tutkintoon sisältyvät opintosuoritukset. Lisäksi annetaan kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite eli Diploma Supplement.

Mahdollisista täydentävistä opinnoista myös annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.

Rehtori jakaa todistukset kuukausittain järjestettävässä valmistumistilaisuudessa. Kun tohtorin tutkinto on suoritettu, väittelijä voi hakea yliopiston tukisäätiöltä stipendiä.

Huom! Opiskelijan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.
 

Promootio

Yliopisto järjestää noin viiden vuoden välein juhlallisen tohtoripromootion, jossa tutkinnon tunnukseksi annetaan tohtorin hattu sekä filosofian ja kauppatieteiden tohtoreille tämän lisäksi myös miekka. Lisätietoa lut.fi -sivustolta.