«Takaisin

TuKo Opintojaksotarjonta

Yleiset koulutukset ja infotoiminta

Tiedot Koulutustarjonta-sivulla ovat lukuvuoden 2019-2020 mukaisia. Ne päivitetään, kun kaikki opintojaksokuvaukset ovat saatavilla Sisussa.

LUT-yliopisto tarjoaa tohtoriopiskelijoille koulutusta ja infoja eri teemoista. Lue lisää Koulutustarjonta-sivulta, jolle on koottu infotoiminnan lisäksi sellaisia opintojaksoja, jotka soveltuvat tohtorin tutkinnon tutkimusalaa tukeviin opintoihin varsinaisesta tutkimusalasta riippumatta (ns. yleisiä valmiuksia kehittäviä opintojaksoja).  Sivulla mainitut suositukset suoritusvuodesta ovat LUT-tohtorikoulun suosituksia.

Teemoja:

Tieteenfilosofia Tutkimusetiikka Tiedonhaku ja julkaiseminen
Tutkimusmenetelmät Viestintäosaaminen Urapalvelut
Yrittäjyys Tutkijavaihto Tutkimusrahoitus
Henkilöstökoulutus Väitösprosessi  

 

Jatko-opintojaksot 2019-2020 WebOodissa

Yliopiston jatko-opintojaksotarjonta lukuvuodelle 2019-2020 on WebOodin opinto-oppaassa. Tietojen katselemiseen et tarvitse käyttäjätunnusta.

Opintotarjonta --- Opinto-opas --- LUT/Jatko-opintojaksot 2019-2020

Välilehdellä "Tutkintorakenteet" on lista jatko-opintojaksoista tutkimusaloittain. Saatavilla on myös lista muista tohtoriopintoihin soveltuvista opintojaksoista. Näiden opintojaksojen sisällyttämisestä tutkintoon tulee keskustella aina etukäteen ohjaajan kanssa.

HUOM! Syksyllä 2020 Sisu korvaa WebOodin.


Muita opiskelumahdollisuuksia - verkostot ja JOO

Yliopiston oman tarjonnan lisäksi tohtoriohjelmat voivat tarjota mahdollisuuksia osallistua omien kansallisten yhteistyö- ja tohtorikoulutusverkostojensa (esim. NORDTEK, KATAJA) tarjoamille kursseille. Tästä mahdollisuudesta kannattaa tiedustella omalta ohjaajalta.

Valtakunnalliseen JOO-sopimukseen perustuen myös LUTin jatko-opiskelijat voivat anoa opiskeluoikeutta tehdä LUTin tutkintoon sisällytettäviä suorituksia muissa yliopistoissa. Anottavien JOO-opintojen tulee olla sellaisia, joita vastaavia ei ole LUTin opintotarjonnassa. Anomukseen tarvitaan aina ohjaajan puolto. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Lisätietoja Unin sivulta Muita opiskelumahdollisuuksia.

Huom! Muualla kuin LUT-yliopistossa tehdyille suorituksille tulee olla myös jatko-opintojen ohjaajan hyväksyntä ennen suorituksen kirjaamista rekisteriin. Lisäksi ohjaaja muuntaa tarvittaessa muualla suoritettujen jatko-opintosuoritusten arvosanat LUTin asteikolle. Sisussa nämä suoritukset ovat opiskelijan HOPS:ssa  ns. opintoluonnoksia.