«Takaisin

TuKo Opinnot Kati

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (vähintään 40 op) koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op ja
 • tutkimusalaa tukevat opinnot sisältäen vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja


Valintaperustekurssit A210AJ201 Tieteenfilosofia 6 op ja A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op ovat metodologian ja tieteenteorian opintoihin kuuluvia suorituksia.

Huom! Jos em. opintojaksot on suoritettu jo aiemmassa tutkinnossa, niitä ei suoriteta uudelleen jatko-opinnoissa eikä niitä voi myöskään voi sisällyttää uudelleen jatko-opintoihin.

Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset 2019-2020 ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet täältä. Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Lukuvuoden 2020-2021 opintojaksokuvaukset ovat Sisussa. Katso lisätietoja Sisusta Opinnot ja lukuvuosi-ilmoittautuminen-sivulta.

Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Tohtoriohjelma suosittelee kaikille opiskelijoille opintojaksoa A350AJ300 Introduction to Doctoral Studies and Research, 1 op. Toteutus on lähiopetuksena (tapaamisia kaksi kertaa vuodessa sekä lisäksi tutkimusseminaareihin osallistuminen). Opintojakson voi sisällyttää tutkimusalan opintoihin tai tutkimusalaa tukeviin opintoihin.
   
 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi seminaareja, tohtorikoulutusverkostojen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja. Erityisesti KATAJAn ja EIASM:n kursseja suositellaan sisällytettäväksi jatko-opintoihin. Hyviä laadullisten tutkimusmenetelmien kursseja on tarjolla esimerkiksi KATAJAssa.
   
 • Muiden tahojen järjestämien opintojen tason ja niiden soveltuvuuden jatko-opintoihin tarkastaa jatko-opintojen ohjaaja.
   
 • Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 26 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina.
   
 • Omaan tieteenalaan liittyvistä  konferensseista voi saada enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana artikkeliväitöskirjaa.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: tuloksiin on merkittävä näkyviin hyväksyjän ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, sivumäärä, painovuosi ja suoritustapa. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).
   
 • Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, mikäli opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.
   
 • LUTin yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n laajuisena.
   
 • Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

 

Tutkimusalan vastuuhenkilö professori Paavo Ritala vahvistaa muiden kuin valmiiksi opintopisteytettyjen suoritusten (esim. esseet, esitykset; Sisun HOPS:ssa ns. opintoluonnoksia) laajuuden ja soveltuvuuden jatko-opintoihin. Lisäohjeet Sisuun liittyen päivitetään tähän myöhemmin.