«Takaisin

C3 Kandista jatkavat DI SEDT

Titen opiskelija, voit suorittaa opintoja myös kesällä. Lisätietoja:
 

Ydinopinnot

 • tutkimusmenetelmiä, ohjelmistoprojekteja
   

Syventymisopinnot

 • syventymisopinnot Software Engineering tai Digital Transformation
 • osa pakollisia opintojaksoja
 • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
 • sisältää diplomityön (30 op)


Sivuopinnot

 • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinnot (väh. 24 op) voivat olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


Vapaasti valittavat opinnot

 • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
 • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
 • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

 

Opinto-opas ja tutkintorakenne 2020-2021