«Takaisin

C2 Diplomityöohjeet

Diplomityö

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävän luonteinen, noin kuuden kuukauden työpanoksen vaativa syventävä opintojakso, jonka laajuus tutkinnossa on 30 opintopistettä.

Dippa-Mappi

Diplomityöohjeet ja lomakkeet on koottu Dippa-Mappiin. Dippa-Mappi on sähköinen työkalupakki diplomityön tekijöille ja ohjaajille, johon on koottu kattavasti tietoa diplomityöprosessista.