«Takaisin

B7 Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi ymte

Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä infoviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Infoviikkojen aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. Infoviikolla tutustutaan myös koulutusohjelman opettajatuutoreihin ja opintoneuvojaan sekä opintopalveluhenkilökuntaan.

Ylempään korkeakoulututkintoon, diplomi-insinööritutkintoon valitut opiskelijat aloittavat opintonsa suoraan diplomi-insinööritutkinnosta. He suorittavat myös heille mahdolliset määrätyt täydentävät opinnot.

Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.