Turnitin tukee akateemista kirjoittamista Turnitin tukee akateemista kirjoittamista

Turnitin on tekstin alkuperäisyyden tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Palvelu vertaa opiskelijan kirjoittamaa kirjallista tekstiä laajaan artikkeleista, lehdistä, kirjoista, internetsivuista ja opinnäytetöistä koostuvaan kansainväliseen tietokantaan ja etsii samankaltaisuuksia opiskelijan tekstin ja tietokannan lähteiden välillä. Turnitin antaa palautteen opiskelijan tekstissä, jossa näkyy prosentteina samankaltaisuuden lähteistä löytyvien tekstien kanssa.

On tärkeä muistaa, ettei samankaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia! Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin pituuteen, eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi, kuin pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyrkiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa. Turnitinia ja sen käyttöä ei tarvitse pelätä tai jännittää! Se on tarkoitettu nimenomaan korjaamaan ja auttamaan akateemisen tekstin kirjoittamisessa, sekä paljastamaan tarkoituksellisen plagioinnin.

Turnitin on integroitu osaksi Moodlea, joten opettajat voivat käyttää sitä osana Moodle-kurssialustan käyttöä. Opiskelija voi palauttaa omia tekstejään Turnitiniin vain, jos opettaja on luonut tähän erillisen palautustehtävän.

Kandi-, maisteri- ja DI-vaiheen opiskelijat

Turninin tarkastusta käytetään kaikilla kandi-, gradu- ja DI-kursseilla. Lopputöiden tarkastaminen on pakollista.

Tohtoriopiskelijat

Moodlesta löydät Turnitin-originality check for doctoral students -kurssin, jossa voit vapaasti tarkastella tekstejäsi. Kurssilla itserekisteröinti. Työn tarkastaminen onnistuu jo vedosvaiheessa eli voit tarkastaa useamman kerran. Tarvittaessa ota yhteyttä teknisissä ongelmissa Opetushelppiin, (opetushelp(at)lut.fi).

Jos väitöstyösi on jo menossa esitarkastukseen ja sille pitää tehdä lopullinen tarkastus ennen prosessia, pyydä ohjaajaasi ottamaan yhteyttä Opetushelpiin. Ohjaaja lisätään opettajana kurssipohjalle, jolloin hän pääsee katsomaan opiskelijan palauttaman työn alkuperäisyysraportin. Ohjaaja todentaa raportin avulla, onko työ kelvollinen menemään esitarkastusprosessiin.

Ohjeita ja linkkejä Ohjeita ja linkkejä

Miksi käytät Turnitinia? Miksi käytät Turnitinia?

  • Se auttaa sinua kirjoittamaan perustuvaa tekstiä omin sanoin.
  • Se auttaa sinua kirjoittamaan akateemisesti oikeaa ja sujuvaa tekstiä.
  • Ohjelma antaa palautteen kirjoittamastasi tekstistä.
  • Raportin avulla sinua voidaan ohjata korjaamaan työtäsi ajoissa.
  • Raportin avulla havaitaan myös plagiointi ja kaikkien opinnäytetöiden tarkastaminen varmistaa opiskelijoiden tasapuolisen kohtelun.