Learning Support

  LUT School of Engineering Science LUT School of Engineering Science

  Tuotantotalouden koulutusohjelma

  Koulutusohjelmasta vastaava
  Petra Pekkanen
  Puhelin: +358 503226301
  petra.pekkanen(a)lut.fi

  LUT-yliopisto

  Lappeenrannan kampus
  Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
  Puh. 029 446 2111
   

  Lahden kampus
  Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
  Puh. 029 446 2111


   

  Tuotantotalous Tuotantotalous

  LUT Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

  Yliopistotasoisella tuotantotalouden tutkinnolla on aina ollut kysyntää työelämässä. Meiltä valmistuvia talouden ja tekniikan moniosaajia tarvitaan laajasti elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin.

  Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa

  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida rat-kaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.

  LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelma on Pohjoismaiden suurin ja ensimmäinen Suomessa. Opetuksen kehittämisen ansiosta se on valittu valtakunnalliseksi yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi jo kolmesti vuosina 2001-2003, 2004-2006 ja 2010-2012.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden kandidaatin ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat Tuotannon johtamisen DI-ohjelma (TUJO) ja Global Management of Innovation and Technology (GMIT) ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia ja niille on myönnetty ASIIN-laatuleima. Teknistieteellisille tutkinto-ohjelmille myönnettävät laatuleimat ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä.

  Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

  LUT
  ASIIN