Tutkinnot ja tutkimusalat Tutkinnot ja tutkimusalat

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) voi suorittaa seuraavat tekniikan tai kauppatieteiden tieteelliset jatkotutkinnot:

Tekniikan lisensiaatti (TkL)  - Tekniikan tohtori (TkT)  
Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)  - Kauppatieteiden tohtori (KTT)  
Filosofian tohtori (FT)

Tohtoriopintoja voi suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla:
  • energiamarkkinat ja aurinkotalous, energiatekniikka, kestävyystutkimus, konetekniikka, sähkötekniikka (Energiajärjestelmien tohtoriohjelma)
  • laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka, vihreä kemiantekniikka (Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma)
  • kauppatieteet, ohjelmistotuotanto ja tuotantotalous (Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma)
     

Opintojen lisäksi tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän lukuvuoden ja lisensiaatin tutkinnon laajuus kahden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Koulutus suunnitellaan ja järjestetetään tutkimusalakohtaisesti. LUT:lla on myös ns. double doctoral degree- ja yhteisohjaussopimuksia ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa.

Yliopiston tavoitteena on valita tutkijanuralle ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita tohtoriopintoihin sekä tutkimustyöhön sitoutuneita opiskelijoita, joilla on riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan koulutustaustan lisäksi ohjaus- ja/tai rahoitusresurssien saatavuus sekä tarjolla olevan ohjauksellisen asiantuntemuksen soveltuvuus hakijan tutkimusaiheeseen. Katso lisätietoja kohdasta Hakumenettely.

Yhden opiskelupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Tämä tarkoittaa, että hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Tutkinnonsuoritusoikeuksia eli paikkoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi olla useampia, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
 

Tutkimusetiikka ja julkaiseminen Tutkimusetiikka ja julkaiseminen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) edellyttää kaikilta tutkijoiltaan hyvien tieteellisten käytänteiden noudattamista tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. Yliopisto on julkaissut eettiset toimintaperiaatteensa (Code of Conduct), joiden tarkoituksena on taata yliopistolaisille tasavertaiset ja selkeät lähtökohdat toimia tilanteissa, joissa yliopistoon ja sen henkilöstöön kohdistuu erityisiä eettisiä odotusarvoja. Toimintaperiaatteiden lähtökohtana ovat mm. lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset määräykset sekä etiikka.

LUT on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tutkimuseettisiin ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

LUT:n eettiset toimintaperiaatteet ja hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa)

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi/lausunto: yhdyshenkilö LUT:ssa Viktoria Kompanets

Tutkimustulosten julkaiseminen

Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustulokset tulisi julkaista korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä, erityisesti painottaen kansallisen julkaisufoorumin luokituksen saaneita tiedelehtiä.  Julkaisufoorumi-hankkeen tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Julkaisufoorumi-luokitus on suunniteltu suurten julkaisumäärien laadun osoittimeksi, mutta se ei sovellu tieteenalojen väliseen vertailuun, eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin.

Julkaisufoorumi

Doctoral Studies at LUT Doctoral Studies at LUT

Doctoral Studies at LUT on englanninkielinen kooste tohtoriopintoja koskevista Uni-ohjeista pääpiirteittäin. Se on tarkoitettu tohtoriopinnoista kiinnostuneille ja opintojaan aloittaville tohtoriopiskelijoille. Painetun version saa tohtorikoulun toimistosta (huone 2318).

Doctoral Studies at LUT (pdf, päivitetty syyskuussa 2017)

Hakemisesta valmistumiseen

Oheisessa kaaviossa on esitetty opintojen vaiheet hakemisesta valmistumiseen.

Tohtoriopintojen vaiheet
 (in English)

Avoimet työpaikat Avoimet työpaikat

Opintojen rahoitus Opintojen rahoitus

Jatko-opintosuunnitelmassa tulee esittää opintojen rahoitussuunnitelma. Tohtoriopintoja on mahdollista rahoittaa eri tavoin: