Tutkinnot ja tutkimusalat Tutkinnot ja tutkimusalat

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT tarjoaa mahdollisuuden suorittaa seuraavat tekniikan tai kauppatieteiden tieteelliset jatkotutkinnot:

  • Tekniikan lisensiaatti (TkL)  - Tekniikan tohtori (TkT)  
  • Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)  - Kauppatieteiden tohtori (KTT)  
  • Filosofian tohtori (FT)
     
Koulutus suunnitellaan ja järjestetään tutkimusalakohtaisesti:
  • energiamarkkinat ja aurinkotalous, energiatekniikka, kestävyystutkimus, konetekniikka, sähkötekniikka (Energiajärjestelmien tohtoriohjelma)
  • laskennallinen tiede, ohjelmistotuotanto, teknillinen fysiikka, tuotantotalous, vihreä kemiantekniikka (Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma)
  • kauppatieteet (Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma)
     

Tohtorin tutkinnon laajuus vastaa neljän lukuvuoden ja lisensiaatin tutkinnon laajuus kahden lukuvuoden päätoimista opiskelua. Opintojen (min. 40 op) lisäksi tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laaditaan väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti väitöstilaisuudessa.

Yliopistolla on myös ns. double doctoral degree- ja yhteisohjaussopimuksia ulkomaisten partneriyliopistojen kanssa.

Yliopiston tavoitteena on valita tutkijanuralle ja muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvia kyvykkäitä, motivoituneita tohtoriopintoihin sekä tutkimustyöhön sitoutuneita opiskelijoita, joilla on riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia.

Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakijan koulutustaustan lisäksi ohjaus- ja/tai rahoitusresurssien saatavuus sekä tarjolla olevan ohjauksellisen asiantuntemuksen soveltuvuus hakijan tutkimusaiheeseen. Katso lisätietoja sivulta Hakumenettely ja ohjaus.

Yhden opiskelupaikan säännös

Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Tutkinnonsuoritusoikeuksia eli paikkoja tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi olla useampia, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Opiskelijalla voi olla Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa LUT samanaikaisesti voimassa yksi tekniikan alan ja yksi kauppatieteiden alan tutkinnon opiskeluoikeus.
 

Tutkimusetiikka ja julkaiseminen Tutkimusetiikka ja julkaiseminen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT edellyttää kaikilta tutkijoiltaan hyvien tieteellisten käytänteiden noudattamista tutkimus- ja julkaisutoiminnassa. LUT-yliopisto on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiin ohjeisiin hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

LUT-yliopiston eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa)

PDF-esitys "Guidelines and recommendations from the Finnish National Board on Research Integrity TENK" infotilaisuudesta 6.5.2021

Tutkimusetiikan TENK-yhdyshenkilönä LUTissa toimii Viktoria Kompanets, jonka puoleen voi myös kääntyä tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin/lausuntoon liittyen. Yhdyshenkilön tehtäviin kuuluu oman organisaation tutkijoiden ja muun henkilökunnan neuvonta. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi. Lisätiedot LUTintranet.

Tutkimustulosten julkaiseminen

Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustulokset tulisi julkaista korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedelehdissä, erityisesti painottaen kansallisen julkaisufoorumin luokituksen saaneita tiedelehtiä. Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus: Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen (2018, uudistettu painos 6/2019)

 

Lisätietoa Lisätietoa

Doctoral Studies  - englanninkielinen kooste tohtoriopinnoista kiinnostuneille ja opintojaan aloittaville tohtoriopiskelijoille. Painetun version saa tohtorikoulun toimistosta (huone 2318).

Tohtoriopintojen vaiheet (in English) - hakemisesta valmistumiseen

Opintojen rahoitus Opintojen rahoitus

Jatko-opintosuunnitelmassa tulee esittää opintojen rahoitussuunnitelma.

Tohtoriopintoja on mahdollista rahoittaa eri tavoin:

Lisätietoa myös LUT intranetissa tutkimuspalveluiden sivuilla (rajattu pääsy).