Tilat Tilat

Tilapalvelut vastaa yliopiston toimitilojen vuokraukseen liittyvistä asioista sekä toimintoja tukevien palvelujen ja hankintojen tuottamisesta ja organisoinnista. Tilapalvelujen tehtäviin kuuluu huolehtia

  • yliopistomestaripalveluista
  • huoltopalveluista
  • turvallisuuden ylläpidosta
  • tilahallinnasta