Kuulustelujärjestys Kuulustelujärjestys

Tenttijärjestys lukuvuodelle 2021-2022

Tentit on jaettu paperitentteihin ja kiinteisiin Moodle-tentteihin. kummallekin ryhmälle löytyy seuraavat listat: Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys,
Päiväkohtainen tenttijärjestys ja muutoslista. Koulutusohjelmakohtaisella listalla on mainita siitä, minkä vuoden toteutuksessa tentti on kiinni.

Lahden kampuksen tentit löytyvät alempaa tällä sivulla.

Paperitentit Lappeenranta

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys, Lappeenranta

Päiväkohtainen tenttijärjestys, Lappeenranta

Muutokset tenttijärjestykseen, Lappeenranta

Paperitentit, Lahti

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys, Lahti

Päiväkohtainen tenttijärjestys, Lahti

Muutokset tenttijärjestykseen, Lahti

Kiinteät Moodle-tentit

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys

Päiväkohtainen tenttijärjestys

Muutokset Moodle-tentteihin

Päivän tenttisalit

Voit tarkistaa tenttisalit myös sähköisiltä ilmoitustauluilta, jotka löytyvät pääaulasta, Opintopalveluiden 2313 seinältä ja läntisen sisäänkäynnin luota. Paperiversio salilistasta löytyy pääaulasta infopistettä vastapäätä olevalta ilmoitustaululta.

Kuulustelut Kuulustelut

Lukuvuoden 2021-2022 tenttiviikot

Syyslukukausi 2021

Kevätlukukausi 2022

vko 43:                             25. – 29.10.2021 vko 1:                               3.1 – 7.1.2022
vko 51:                             20. – 23.12.20201                              vko 9:                               28.2 – 4.3.2022                
                       vkot 17,18,19          25.04. – 13.05.2022
   

 

Opetusperiodien aikana kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja voidaan järjestää parittomilla viikoilla maanantaina,  tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15).

Kuulusteluviikoilla lokakuussa, joulukuussa, helmikuussa ja huhti- toukokuussa kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja järjestetään maanantaista perjantaihin:
klo 8:30-11:30 (neljän tunnin tentit klo 8:30-12:30) ja
klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15)

Ohjeet tenttitilaisuuteen Ohjeet tenttitilaisuuteen

Kuulustelut ovat pääsääntöisesti kolmen tunnin mittaisia, ellei kuulustelujärjestyksessä ole toisin mainittu. Kolmen ja neljän tunnin tentit alkavat periodien aikana parittomilla viikoilla maanantaina, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16:15.

Kuulusteluviikoilla tenttejä järjestetään maanantaista perjantaihin:

    klo 8:30-11:30 (neljän tunnin tentit klo 8:30-12:30) ja
    klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15)

Kuulustelusalit ilmoitetaan kuulustelupäivän aamuna Uni-portaalissa ja sähköisillä ilmoitustauluilla, jotka löytyvät pääaulasta (yhdessä linja-auton aikataulun kanssa), opintopalveluiden seinältä ja kolmosvaiheen käytävältä simulaattoreiden vierestä. Paperiversio salilistasta löytyy pääaulan infopistettä vastapäätä olevalta ilmoitustaululta.

Opiskelijoiden tulee saapua tenttiin hyvissä ajoin. Opiskelijoiden on EHDOTTOMASTI jätettävä matkapuhelimet suljettuina ja muut ylimääräiset tavarat laukkuihin, mukaanluettuna rannekellot. Laukut saa tuoda salin laidalle, muttei viedä istumapaikalle. Istumapaikalle saa ottaa mukaansa vain kirjoitusvälineet tenttipaperissa mainittujen materiaalien lisäksi.

Opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty siitä lähtien kun he saapuvat saliin. Kuulustelun voi aloittaa, kun valvoja on antanut luvan. Kuulustelun aikana opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty. Mikäli opiskelijalla on asiaa valvojalle, hän ilmoittaa asiasta viittaamalla.

Tenttiin voidaan hyväksyä opiskelija, joka tulee 15 minuuttia myöhässä tentin aloittamisesta, aika katsotaan tenttisalin kellosta. Myöhästynyt tenttijä ei saa lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Tentistä voi poistua aikaisintaan 15 minuuttia tentin alkamisajankohdan jälkeen. Opiskelijan on poistuessaan palautettava vähintään yksi nimellä ja opiskelijanumerolla varustettu vastauspaperi valvojalle ja todistettava henkilöllisyytensä (esim. kuvallisella henkilökortilla). Opiskelijakortin mobiiliversiota ei voi käyttää, koska puhelin on jätettävä laukkuun salin laidalle tentin ajaksi ja laukun voi noutaa vasta sitten, kun on jättänyt vastauspaperin.

Mikäli opiskelija käyttää puhelinta tentin aikana, opiskelijat keskustelevat keskenään tai toimivat muuten ohjeiden vastaisesti, valvoja puuttuu asiaan. Mikäli tilanteessa epäillään vilppiä, poistetaan epäilty opiskelija välittömästi kuulustelutilaisuudesta. Vilppiepäilystä ilmoitetaan tentaattorille, opiskelijapalveluiden päällikölle, kurssin vastuuopettajalle/-professorille, Schoolin johtajalle tai Schoolin johtajan määräämälle henkilölle ja yliopiston lakimiehelle. Kussakin vilppitapauksessa sovellettava kurinpitomenettely harkitaan tapauskohtaisesti.

Usein kysytyt kysymykset LUTin tenttiasioista