Kuulustelujärjestys Kuulustelujärjestys

Tenttijärjestys lukuvuodelle 2021-2022

Tentit on jaettu paperitentteihin ja kiinteisiin Moodle-tentteihin. kummallekin ryhmälle löytyy seuraavat listat: Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys,
Päiväkohtainen tenttijärjestys ja muutoslista. Koulutusohjelmakohtaisella listalla on mainita siitä, minkä vuoden toteutuksessa tentti on kiinni.

Lahden kampuksen tentit löytyvät alempaa tällä sivulla.

Paperitentit Lappeenranta

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys, Lappeenranta

Päiväkohtainen tenttijärjestys, Lappeenranta

Muutokset tenttijärjestykseen, Lappeenranta

Paperitentit, Lahti

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys, Lahti

Päiväkohtainen tenttijärjestys, Lahti

Muutokset tenttijärjestykseen, Lahti

Kiinteät Moodle-tentit

Koulutusohjelmakohtainen tenttijärjestys

Päiväkohtainen tenttijärjestys

Muutokset Moodle-tentteihin

Päivän tenttisalit

 

Tenttipäivän lista tulee näkyviin vasta tenttipäivänä.
Voit tarkistaa tenttisalit myös sähköisiltä ilmoitustauluilta, jotka löytyvät pääaulasta, Opintopalveluiden 2313 seinältä ja läntisen sisäänkäynnin luota. Paperiversio salilistasta löytyy pääaulasta infopistettä vastapäätä olevalta ilmoitustaululta.

Kuulustelut Kuulustelut

Lukuvuoden 2021-2022 tenttiviikot

Syyslukukausi 2021

Kevätlukukausi 2022

vko 43:                             25. – 29.10.2021 vko 1:                               3.1 – 7.1.2022
vko 51:                             20. – 23.12.20201                              vko 9:                               28.2 – 4.3.2022                
                       vkot 17,18,19          25.04. – 13.05.2022
   

 

Opetusperiodien aikana kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja voidaan järjestää parittomilla viikoilla maanantaina,  tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15).

Kuulusteluviikoilla lokakuussa, joulukuussa, helmikuussa ja huhti- toukokuussa kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja järjestetään maanantaista perjantaihin:
klo 8:30-11:30 (neljän tunnin tentit klo 8:30-12:30) ja
klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15)

Ohjeet tenttitilaisuuteen Ohjeet tenttitilaisuuteen

Kuulustelut ovat pääsääntöisesti kolmen tunnin mittaisia, ellei kuulustelujärjestyksessä ole toisin mainittu. Kolmen ja neljän tunnin tentit alkavat periodien aikana parittomilla viikoilla maanantaina, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16:15.

Kuulusteluviikoilla tenttejä järjestetään maanantaista perjantaihin:

    klo 8:30-11:30 (neljän tunnin tentit klo 8:30-12:30) ja
    klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15)

Kuulustelusalit ilmoitetaan kuulustelupäivän aamuna Uni-portaalissa ja sähköisillä ilmoitustauluilla, jotka löytyvät pääaulasta (yhdessä linja-auton aikataulun kanssa), opintopalveluiden seinältä ja kolmosvaiheen käytävältä simulaattoreiden vierestä. Paperiversio salilistasta löytyy pääaulan infopistettä vastapäätä olevalta ilmoitustaululta.

Opiskelijoiden tulee saapua tenttiin hyvissä ajoin. Opiskelijoiden on EHDOTTOMASTI jätettävä matkapuhelimet suljettuina ja muut ylimääräiset tavarat laukkuihin, mukaanluettuna rannekellot. Laukut saa tuoda salin laidalle, muttei viedä istumapaikalle. Istumapaikalle saa ottaa mukaansa vain kirjoitusvälineet tenttipaperissa mainittujen materiaalien lisäksi.

Opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty siitä lähtien kun he saapuvat saliin. Kuulustelun voi aloittaa, kun valvoja on antanut luvan. Kuulustelun aikana opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty. Mikäli opiskelijalla on asiaa valvojalle, hän ilmoittaa asiasta viittaamalla.

Tenttiin voidaan hyväksyä opiskelija, joka tulee 15 minuuttia myöhässä tentin aloittamisesta, aika katsotaan tenttisalin kellosta. Myöhästynyt tenttijä ei saa lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Tentistä voi poistua aikaisintaan 15 minuuttia tentin alkamisajankohdan jälkeen. Opiskelijan on poistuessaan palautettava vähintään yksi nimellä ja opiskelijanumerolla varustettu vastauspaperi valvojalle ja todistettava henkilöllisyytensä (esim. kuvallisella henkilökortilla). Opiskelijakortin mobiiliversiota ei voi käyttää, koska puhelin on jätettävä laukkuun salin laidalle tentin ajaksi ja laukun voi noutaa vasta sitten, kun on jättänyt vastauspaperin.

Mikäli opiskelija käyttää puhelinta tentin aikana, opiskelijat keskustelevat keskenään tai toimivat muuten ohjeiden vastaisesti, valvoja puuttuu asiaan. Mikäli tilanteessa epäillään vilppiä, poistetaan epäilty opiskelija välittömästi kuulustelutilaisuudesta. Vilppiepäilystä ilmoitetaan tentaattorille, opiskelijapalveluiden päällikölle, kurssin vastuuopettajalle/-professorille, Schoolin johtajalle tai Schoolin johtajan määräämälle henkilölle ja yliopiston lakimiehelle. Kussakin vilppitapauksessa sovellettava kurinpitomenettely harkitaan tapauskohtaisesti.

Usein kysytyt kysymykset LUTin tenttiasioista

Opiskelun yksilölliset järjestelyt (LUT) Opiskelun yksilölliset järjestelyt (LUT)

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelun yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus, -ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyt määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Ne voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tentissä tai tehtävien palauttamisessa
 • pienryhmätila tai erillinen tenttitila
 • vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat

Yksilöllisillä järjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista silloin, kun siihen on erityinen tarve. Järjestelyn tarve tulee perustua todennettuun syyhyn (esim. lukivaikeus, tarkkaavaisuushäiriö, liikunta- tai aistivamma), josta pystyt tarvittaessa esittämään asiantuntijan lausunnon tai diagnoosin.

Opettajilla on keskeinen rooli oppimisesi tukemisessa. Opettajat vastaavat opintojaksojen sisällöistä ja niihin liittyvistä järjestelyistä tai muutoksia. Jos koet tarvetta yksilöllisiin järjestelyihin, sovi asia hyvissä ajoin suoraan opettajan kanssa. Voit tarvittaessa käyttää opinnoissasi itse hankkimiasi apuvälineitä tai avustajaa. Sovit niiden käyttämisestä opettajan kanssa opintojakson alkaessa.

 

Tenttimisen yksilölliset järjestelyt ja lisäajat

Tenttimisen yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka koskevat tenttitilanteita. Tenttimisen yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • lisäaika tentissä
 • pienryhmätila tai erillinen tenttitila
   

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä liittyen tentteihin:

1. Jos sinulla on aikaisempi asiantuntijalausunto, diagnoosi tai Ylioppilastutkintolautakunnan päätös erityisjärjestelyistä
= lue tenttikohtaiset ohjeet alta.

2. Tarvitset apua tilanteen kartoituksessa tai haluat pohtia mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä
= ole yhteydessä LUTin opintopsykologeihin (milja.parviainen@lut.fi, aino.elomaki@lut.fi) ja tapaamisen jälkeen ota yhteys tenttivalvontaan yksilöllisten järjestelyjen saamiseksi.

3. Epäselvissä tilanteissa tai mikäli sinulla on palautetta, voit olla yhteydessä opiskelijapalveluiden päällikkö Jarkko Tuomiseen (jarkko.tuominen@lut.fi). 

 

Tenttimisen lisäajat

Paperitentit

Paperitentti on normaalisti kolmen tunnin mittainen. Lisäaikaa on mahdollista saada yksi tunti. Erityisjärjestelyistä on oltava yhteydessä tenttivalvonta@lut.fi osoitteeseen viimeistään 1,5 viikkoa ennen tenttipäivää. Laita viestiin, omat yhteystietosi, opintojaksotiedot (nimi ja koodi) sekä tarvittava asiantuntijan lausunto.

Exam-tentit

Exam-tentin pituus vaihtelee tunnista kolmeen tuntiin. 

 • Kun tentin kesto 1 tunnin, lisäaikaa myönnetään yksi tunti. 
 • Kun tentin kesto 2–3 tuntia, lisäaikaa myönnetään kaksi tuntia.  

Opiskelija lähettää asiantuntijan lausunnon myönnetystä lisäajasta opintojaksotietoineen (nimi ja koodi) opetushelp@lut.fi ja tenttivalvonta@lut.fi viimeistään 1,5 viikkoa ennen tenttipäivää.

Huom! Mikäli Exam-tentin kokonaispituus on yli 3 tuntia, tentti tulee tehdä kahdessa osassa. Opiskelija saa itse päättää, mikäli tahtoo pitää tauon näiden osioiden välissä. Exam-tentistä ei ole muuten mahdollisuutta poistua tauolle.

Moodle-tentit

Moodle-tentin pituus vaihtelee tunnista kolmeen tuntiin. Opintojakson vastuuopettaja voi tarvittaessa myöntää tenttiin lisäaikaa seuraavasti:

 • Kun tentin kesto 1 tunnin, lisäaikaa myönnetään yksi tunti. 
 • Kun tentin kesto 2–3 tuntia, lisäaikaa myönnetään kaksi tuntia.  

Moodle-tenttiin liittyvässä lisäajasta riittää vastuuopettajan ja opiskelijan keskinäinen sopimus, eli ole vastuuopettajaan yhteydessä. Vastuuopettaja hoitaa itse lisäajan teknisen toteutuksen opintojakson Moodle-sivulla.


 

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä opintojakson aikana

Yksilölliset järjestelyt opintojakson aikana koskevat toteutusta (esim. materiaalien saaminen etukäteen). Opiskelija sopii opettajan kanssa opintojaksolle soveltuvista yksilöllisistä järjestelyistä aiemman lausunnon tai opintopsykologin suosituksen perusteella. Opiskelija esittää lausunnon/opintopsykologin suosituksen tarvittaessa opettajille.

1. Jos sinulla on aiempi lausunto/todistus ja tiedät, millaisia yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsisit

= ole suoraan yhteydessä kurssin opettajaan ja sovi soveltuvista yksilöllisistä järjestelyistä.

2. Tarvitset apua tilanteen kartoituksessa tai haluat pohtia mahdollisia yksilöllisiä järjestelyitä
= ole yhteydessä LUTin opintopsykologeihin (milja.parviainen@lut.fi, aino.elomaki@lut.fi) ja sovi tapaamisen jälkeen opettajan kanssa yksilöllisistä järjestelyistä.

3. Epäselvissä tilanteissa tai mikäli sinulla on palautetta, voit olla yhteydessä opiskelijapalveluiden päällikkö Jarkko Tuomiseen (jarkko.tuominen@lut.fi). 

 

Erilaisen oppijan opas

Jos sinulla on lukemiseste tai tavallisen kirjan lukeminen on sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia vaikeaa, niin sinulla on mahdollisuus päästä Celia-asiakkaaksi. Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus. Voit rekisteröityä Celian asiakkaaksi LUT-tiedekirjastossa Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lisätietoja: kirjasto@lut.fi

Erilaisen oppijan opas: https://libguides.lut.fi/Erilainen_oppija/Tervetuloa