Kuulustelujärjestys Kuulustelujärjestys

Kuulustelujärjestys lukuvuodelle 2016-2017

 

Koulutusohjelmakohtainen kuulustelujärjestys

Päiväkohtainen kuulustelujärjestys

Muutokset kuulustelujärjestykseen

 

Päivän tenttisalit

Mikäli päivän tenttisalit eivät ole päivittyneet Uniin tarkista tenttisalit joltain sähköisestä ilmoitustauluilta jotka löytyvät pää-aulasta (yhdessä linja-auto aikataulun kanssa), seiskavaiheen aulasta, läntisestä sisäänkäynnistä tai salin 2310 luona sijaitsevalta ilmoitustauluilta.

Kuulustelut Kuulustelut

Lukuvuoden 2016-2017 kuulusteluviikot

Syyslukukausi 2016

Kevätlukukausi 2017

vko 43:                             24. - 28.10.2016 vko 1:                               2 - 5.1.2017
vko 51:                             19. - 23.12.2016                                   vko 8:                               27.2. - 3.3.2017                     
                       vkot 17, 18, 19               24.4 - 12.5.2017
   

 

Opetusperiodien aikana kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja voidaan järjestää maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 16:15-19:15 (viiden tunnin tentit klo 15:15-20:15).

Kuulusteluviikoilla lokakuussa, joulukuussa, helmikuussa ja huhti- toukokuussa kuulustelujärjestyksen mukaisia kuulusteluja järjestetään maanantaista perjantaihin:
klo 8:30-11:30
klo 13:00-16:00 aikavälillä kielipalvelujen kuulusteluja
klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16.15-20.15)

Ohjeet tenttitilaisuuteen Ohjeet tenttitilaisuuteen

Kuulustelut ovat pääsääntöisesti kolmen tunnin mittaisia, ellei kuulustelujärjestyksessä ole toisin mainittu. Kolmen ja neljän tunnin tentit alkavat periodien aikana maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16:15, viiden tunnin tentit klo 15:15.

Kuulusteluviikoilla tenttejä järjestetään maanantaista perjantaihin:

    klo 8:30-11:30
    klo 13:00-16:00 aikavälillä kielten kuulusteluja
    klo 16:15-19:15 (neljän tunnin tentit klo 16:15-20:15)

Kuulustelusalit ilmoitetaan kuulustelupäivän aamuna Uni-portaalissa, sähköisellä ilmoitustauluilla jotka löytyvät pää-aulasta (yhdessä linja-auto aikataulun kanssa), seiskavaiheen aulasta, läntisestä sisäänkäynnistä ja salin 2310 luona sijaitsevalta ilmoitustauluilta.

Opiskelijoiden tulee saapua tenttiin hyvissä ajoin. Opiskelijoiden on EHDOTTOMASTI jätettävä matkapuhelimet suljettuna ja muut ylimääräiset tavarat laukkuihin. Laukut saa tuoda salin laidalle, muttei viedä istumapaikalle. Istumapaikalle saa ottaa mukaansa vain kirjoitusvälineet tenttipaperissa mainittujen materiaalien lisäksi.

Opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty siitä lähtien kun he saapuvat saliin. Kuulustelun voi aloittaa, kun valvoja on antanut luvan. Kuulustelun aikana opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty. Mikäli opiskelijalla on asiaa valvojalle, hän ilmoittaa asiasta viittaamalla.

Tenttiin voidaan hyväksyä opiskelija, joka tulee 15 minuuttia myöhässä tentin aloittamisesta, aika katsotaan tenttisalin kellosta. Myöhästynyt tenttijä ei saa lisäaikaa tentin suorittamiseen.

Tentistä voi poistua aikaisintaan 15 minuuttia tentin alkamisajankohdan jälkeen. Opiskelijan on poistuessaan palautettava vähintään yksi nimellä ja opiskelijanumerolla varustettu vastauspaperi valvojalle ja todistettava henkilöllisyytensä (esim. opiskelijakortti).

Mikäli opiskelija käyttää puhelinta, opiskelijat keskustelevat keskenään tai toimii muuten ohjeiden vastaisesti, valvoja puuttuu asiaan. Mikäli tilanteessa epäillään vilppiä, poistetaan epäilty opiskelija välittömästi kuulustelutilaisuudesta. Vilppiepäilystä ilmoitetaan tentaattorille, selvittäjälle, vastuuopettajalle/-professorille, Schoolin johtajalle tai Schoolin johtajan määräämälle ja lakimiehelle. Kussakin vilppitapauksessa sovellettava kurinpitomenettely harkitaan tapauskohtaisesti.