Learning Support

  Suuntautumisvaihtoehdon (KTK) tai maisteriohjelman (KTM) vaihtaminen Suuntautumisvaihtoehdon (KTK) tai maisteriohjelman (KTM) vaihtaminen

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Tällöin edellytetään, että anoja on suorittanut yleisopinnoista vähintään 60 op ja päivittänyt henkilökohtaisen urasuunnitelmansa. Mikäli suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita valittaessa on jouduttu tekemään karsintaa, on vaihtoa anovan opiskelijan täytettävä samat kriteerit kuin kyseiseen suuntaan aikaisemmin hyväksyttyjen opiskelijoiden. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.

  Hakemuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on ilmettävä perustelut vaihdolle, liitteinä opintorekisteriote, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtojen vaihdot.

  Maisteriohjelman vaihtaminen

  Maisteriohjelman vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Ohjelmaa vaihtavalta edellytetään, että anoja on suorittanut maisteriohjelmaan soveltuvat kandidaattiopinnot (kuva 1). Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena ovat suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.
   
  Anomuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on käytävä ilmi perustelut vaihdolle, liitteenä opintorekisteriote, HOPS ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää asiasta kuultuaan maisteriohjelman akateemista johtajaa. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle.
   
  Huom. erillisvalintojen kautta hyväksytyt maisteriohjelmien opiskelijat eivät voi anoa maisteriohjelman vaihtoa. Tämä sääntö koskee kaikkia erillisvalintojen kautta hyväksyttyjä opiskelijoita riippumatta siitä, milloin heidät on hyväksytty opiskelemaan.