Sisu Sisu

Sisu on uusi, rakenteilla oleva opintojen suunnitteluun, seurantaan ja hallinnointiin tarkoitettu työkalu. Järjestelmä otetaan käyttöön myös Aalto-yliopistossa sekä Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. 

Sisun löydät UNIn pikalinkeistä tai yläpalkin työkaluista. Sisuun kirjaudutaan omalla LUT-tunnuksella ja salasanalla.

                                            

Puuttuvia tai virheellisiä suorituksia Sisussa

 • Mikäli sinulta puuttuu Sisussa suorituksia tai niissä on virheitä ota yhteys sisuhelp@lut.fi

Jokaisella opiskelijalla on oltava hops Sisussa  

 • Uudet opiskelijat tekevät hopsin Sisuun ohjatusti orientaatioviikolla.
   
 • Vanhat opiskelijat:
  • Ensimmäinen Sisu-hops tehdään aiemman Weboodi-hopsin pohjalta.
  • Kaikki kandidaatti- ja maisteritutkintoa LUTissa opiskelevat tekevät hopsit Sisussa peräkkäin eli maisteri-/tai DI-tutkinnon hops tehdään kandidaatin tutkinnon hopsin perään. Ei "irrallista" maisterihopsia.
  • Hopsia luotaessa opetussuunnitelmakaudeksi valitaan opintojen aloitusvuosi. Esim. jos kandiopinnot on aloitettu vuonna 2017 ja tehty vuoden 2017-2018 tutkintorakenteen mukaisesti, valitaan opetussuunnitelman kaudeksi 2017-2018, jos maisteriopinnot tehdään kauden 2019-2020 mukaisesti, vaihdetaan vain maisteriohjelman kausi tuolle kaudelle.

Sisu-hops on tärkeä, koska

 • Kaikille opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan Sisussa
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle on mahdollista vain, jos opintojakso on opiskelijalla Sisussa ensisijaisessa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.
 • Syksystä 2020 alkaen kaikki suoritukset on kirjattu vain Sisuun ja opiskelija seuraa opintojensa etenemistä Sisussa. Jos Oodista on jäänyt suorituksia siirtymättä Sisuun, ole yhteydessä sisuhelp@lut.fi
 • Muualla suoritettujen opintojen hyväksiluvut, opiskeluoikeuden lisäajat sekä valmistuminen anotaan Sisussa.


 Lue lisää Sisusta Intrasta.

Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset

UKK-sivulle kerätään usein kysytyt kysymykset vastauksineen. Tutustu huolella myös Sisu-ohjeisiin.

Sisu ohjeita Sisu ohjeita


Opintojaksoille ilmoittautuminen

 
Valmistuminen

 
Hyväksiluvut ja työharjoittelu

 
 HUOM!
Ennen hakemusten tekoa Sisussa lue myös hyväksilukuohjeet ja periaatteet.

Matematiikan opintojaksojen muutokset kete, late, tuta ja tite kandidaattitutkinnoissa
lukuvuonna 2021-22


Kypsyysnäyte ja sen lisääminen HOPSiin

kandidaatin tutkintoa suorittavat:
Kausien 2013-2019 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat (kandidaatti + maisteri)

Kauden 2018-2021 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat (kandidaatti)


maisterin tutkintoa suorittavat:
Kausien 2013-2019 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat
Kausien 2019-2021 tutkintorakenteiden mukaan suorittavat


Lisäaika opiskeluoikeuteen


Kauppatieteiden ohjeita ennen syksyä 2019 aloittaneille kandidaattiopiskelijoille

Sisuun liittyvät tekniset ongelmat ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen sisuhelp@lut.fi