Opiskelijapalaute Opiskelijapalaute

Opiskelijapalaute on opiskelijan väline vaikuttaa koulutukseen ja opetukseen. Antamalla palautetta autat henkilökuntaa kehittämään tutkintoja, opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi.

Opiskelijapalautetta kerätään useissa opintojen vaiheissa. Opintojen alun kokemuksia ja sujuvuutta kartoitetaan fuksipalautteella ja opintojaksojen laatua opintojaksopalautteen avulla. Kandidaatin tutkintoa voit arvioida kandipalautteessa, diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkintoa di/maisteripalautteessa.

Opetukseen, ohjaukseen, opetusjärjestelyihin tai muuhun yliopiston opetustoimeen liittyvään asiaan tyytymätön opiskelija/opiskelijaryhmä voi myös tehdä yliopistolle vapaamuotoisen, kirjallisen huomautuksen. Huomautus osoitetaan laatupäällikkö Annikka Nurkalle, joka huolehtii huomautuksen toimittamisesta asian kannalta oikealle käsittelijätaholle.

Avoin palaute ja aloitteet

Tämä on avoin palautemahdollisuus kaikille LUT:n opiskelijoille. Voit antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia anonyymisti tai nimelläsi. Laatupäällikkö tarkastelee viestit säännöllisesti ja huolehtii siitä, että oikea taho käsittelee palautteet ja aloitteet. Kooste palautteista julkaistaan kuukausittain LUTn intranetin ilmoituksissa.

https://link.webropolsurveys.com/S/3EA012A4F7033574

Opintojaksopalaute Opintojaksopalaute

Antamalla palautetta autat opettajaa ja muuta henkilökuntaa kehittämään opintojaksoa, tenttiä tai omaa opetustaan paremmin opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. Tärkeintä on, että erityisesti opiskelua häiritsevät tai vaikeuttavat elementit, tai vastaavasti opintoja hyvin tukevat toimintatavat tulevat opettajan sekä muun vastaavan henkilökunnan tietoon mahdollisimman nopeasti. Katso ja kuuntele opastus opintojaksopalautteen antamiseen tästä: https://echo360.org.uk/media/d094ce8b-a89f-4fef-b540-5aca32a3ef40/public .

Palautteen kerääminen

Opiskelijakillat huolehtivat opintojaksopalautteen keräämisestä. Opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat palautelomakkeeseen vievän linkin sähköpostilla opetusperiodin päättymisen jälkeen.

Kyselyt toteutetaan anonyymisti eli opettaja ei voi tietää mitä olet kyselyyn vastannut. Jos kyselyn toteuttajalla on perusteltu syy vastaajien tunnistamiseen (esim. suorituspisteiden antaminen) kerrotaan tästä erikseen. Kaikissa tapauksissa tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä opintojaksopalautteen sisältö vaikuta esimerkiksi suoritusten arvosteluun.

Opiskelijakillat huolehtivat palautteen raportoinnista opetushenkilöstölle sekä yliopiston johdolle. Yliopisto palkitsee vuosittain parhaat opettajat opintojaksopalautteen perusteella.

Palaute kielikeskuksen kursseista

Kielikeskuksen kursseista kerätään opintojaksopalautetta LAB-ammattikorkeakoulun Spark-järjestelmän kautta. LUT-opiskelijat saavat 7 vrk ennen kurssin päättymistä sähköpostiinsa linkin palautekyselyyn.

Vastapalautteen saaminen opettajalta

Opettajien edellytetään antavan opiskelijoille "vastauksen" saamaansa palautteeseen. Vastapalautteessa opettaja kertoo millaista palautetta opintojakso sai, miten opettaja voi / aikoo palautetta hyödyntää jatkossa, millaisiin johtopäätöksiin saatu palaute antaa aihetta jne. Vastapalaute toimitetaan opiskelijoille Moodlen News-palvelun kautta.

Palautetta palautteen keräämättä jättämisestä

Jos opintojaksolla ei jostain syystä kerätä palautetta tai et saa vastapalautetta, ilmoita siitä yliopiston laatupäällikkö Annikka Nurkalle (annikka.nurkka(a)lut.fi).