Opintotuki Opintotuki

Yliopiston opintotukipalveluissa tehdään kaikki LUT:n opiskelijoita koskevat opintotukipäätökset ja neuvotaan opintotukeen liittyvissä kysymyksissä. Opintotukiratkaisut tehdään Kelan tietojärjestelmällä ja Kelan antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Opintotukipalvelut löydät yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksesta, huoneesta 2313. Aukioloajat näet täältä.

Opintotukihakemuksia käsittelevät opintotukisihteeri Minna Malaska ja opintosihteeri Marja Heimonen ja he myös auttavat Sinua kaikissa opintotukeesi liittyvissä kysymyksissä. Voit lähettää heille postia osoitteeseen opintotuki@lut.fi.

Opintotukea myönnetään päätoimisiin opintoihin. Opintotuen maksamisen jatkamiseen riittävä opintosuoritusten määrä on keskimäärin 5,0 opintopistettä käytettyä tukikuukautta kohti. Opintojen edistymistä seurataan syksyisin lokakuussa. Tällöin tarkastellaan suorituksia sekä edelliseltä lukuvuodelta eli ajalta 1.8.XX - 31.7.XX että koko opiskeluajalta. Tukikuukausi on sellainen kuukausi, jolta olet nostanut joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Opintoviikkomääräiset suoritukset muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,8. Muunnetut suoritustiedot lähetetään Kelaan ohjelmallisesti, opiskelijarekisterissä suoritukset pysyvät alkuperäisessä laajuudessaan.

Opintotukea voi hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa (http://www.kela.fi/asiointi). Samassa osoitteessa voi tehdä myös ilmoitukset opintotuen muutoksista (asumistietojen muutos, tuen peruminen, palauttaminen jne.)

Ajankohtaista

 

Opintotukipalvelut on suljettu to-pe 21. - 22.12.

Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tuen muutokset 1.8.2017

Mitä tehdä, jos kanditutkintoon myönnetyt opintotukikuukaudet loppuvat kesken?

 

Linkkejä Kelan opintotukisivuille:

 

Kelan sivut opiskelijoille

Opintojen edistyminen

Aloittavan ja valmistuvan opiskelijan opintotuki

Opintotuen infoesite 2017-2018

Opintotuen esite opiskelijalle

Opintolainavähennys (välillä 1.8.2005 - 31.7.2014 aloittaneet opiskelijat)

Opintolainahyvitys (1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat)

Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen?

Apurahan ja stipendin vaikutus opintotukeen

Kelan laskentaohjelmat:
Kelan laskenta- ja kyselyohjelmilla voit arvioida, miten paljon muita omia tuloja voi olla opintotuen lisäksi, kuinka paljon tukea voi nostaa sekä esim. onko sinulla oikeutta opintolainavähennykseen tai -hyvitykseen.

Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi hakea Koulutusrahastolta.

Aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen.  Lainantakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Opintolainan valtiontakausta voi hakea sähköisesti Kelan sivuilta osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Apurahat ja stipendit Apurahat ja stipendit

Täältä löydät tietoa eri tahoilta haettavana olevista apurahoista ja stipendeistä, joista on ilmoitettu opintotoimistoon. Hakuilmoituksista löydät hakuajat sekä henkilöt, joilta voit tarvittaessa kysyä lisätietoja. Jos olet opintotuen saaja, tältä Kelan sivulta löydät tietoa siitä, miten apurahat/stipendit otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa.

Haettavana olevat apurahat ja stipendit Haettavana olevat apurahat ja stipendit