Opintotuki Opintotuki

Opintotuen ratkaisutoiminta päättyy kaikissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa 1.1.2018 alkaen. Jatkossa opintotukeen liittyvät asiat hoidetaan Kelassa. Lisätietoja löytyy täältä

 

Linkkejä Kelan opintotukisivuille:

 

Kelan sivut opiskelijoille

Opintojen edistyminen

Aloittavan ja valmistuvan opiskelijan opintotuki

Opintotuen infoesite

Opintotuen esite opiskelijalle

Opintolainavähennys (välillä 1.8.2005 - 31.7.2014 aloittaneet opiskelijat)

Opintolainahyvitys (1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneet opiskelijat)

Miten omat tulot vaikuttavat opintotukeen?

Apurahan ja stipendin vaikutus opintotukeen

Kelan laskentaohjelmat:
Kelan laskenta- ja kyselyohjelmilla voit arvioida, miten paljon muita omia tuloja voi olla opintotuen lisäksi, kuinka paljon tukea voi nostaa sekä esim. onko sinulla oikeutta opintolainavähennykseen tai -hyvitykseen.

Aikuiskoulutustuki Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi hakea Koulutusrahastolta.

Aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen.  Lainantakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Opintolainan valtiontakausta voi hakea sähköisesti Kelan sivuilta osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Apurahat ja stipendit Apurahat ja stipendit

Täältä löydät tietoa eri tahoilta haettavana olevista apurahoista ja stipendeistä, joista on ilmoitettu opintotoimistoon. Hakuilmoituksista löydät hakuajat sekä henkilöt, joilta voit tarvittaessa kysyä lisätietoja. Jos olet opintotuen saaja, tältä Kelan sivulta löydät tietoa siitä, miten apurahat/stipendit otetaan huomioon opintotuen tulovalvonnassa.