Palveluksessanne! Palveluksessanne!

LUT tohtorikoulun toimisto (2318)
sähköposti: doctoral.studies(at)lut.fi

Postiosoite: LUT tohtorikoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PL 20, 53851 Lappeenranta 

Teemme satunnaisesti etätöitä, joten henkilökohtaisia tapaamisia varten varmista läsnäolomme toimistolla.

koulutuskoordinaattori Sari Damstén
0400 176 701 
Lomalla 13.-28.3.

 • tohtoriopintoihin hakeminen (ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä DDD-ja yhteisohjaustapaukset)
 • kaksoistohtoritutkinto- ja yhteisohjaussopimuksiin liittyvät opintoasiat
 • LUT:n jatko-opiskelijoiden JOO-hakemukset
 • opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
 • ohjaajan vaihdos tai lisäys
 • lisensisaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja arvostelu
 • väitöskirjalautakunnan sihteeri
 • yleinen opintoneuvonta
 • akateemisten neuvostojen tohtorikoulutusasiat/valmistelu, kokoukset
   

opintosihteeri Saara Merritt
050 462 6096

 • tohtoriopintoihin hakeminen (suomalaisella tutkinnolla hakevat)
 • ohjaajan vaihdos tai lisäys
 • väitöskirjalautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu (käsikirjoitukset, esitarkastajat)
 • väittelyluvan myöntäminen
 • vastaväittäjän/vastaväittäjien määrääminen
 • väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen
 • valmistuminen
 • yleinen opintoneuvonta
 • akateemisten neuvostojen tohtorikoulutusasiat/valmistelu
   

projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka (50 %)
040 505 6439
huone 7551

 • LUT tohtorikoulun tapahtumat
 • LUT tohtorikoulun johtoryhmän sihteeri
 • palautteet
 • verkostot, kansallinen yhteistyö
   

opintosihteeri Marja Heimonen (50 %)
050 321 7886

 • Oodiin liittyvät työt (ml. opintosuoritusten rekisteröinti)
 • LUT tohtorikoulun www-sivujen päivitys
 • muut avustavat tehtävät
   

LUT Opiskelijapalvelut, asiakaspalvelu
avoinna ma-to 9-15, pe 9-14
opinto@lut.fi

 • opintosuoritusotteet
 • läsnäolotodistukset
 • tutkintotodistukset

  

LUT tohtorikoulun tapahtumat LUT tohtorikoulun tapahtumat

LUT tohtorikoulu järjestää eri tahojen kanssa yhteistyössä tohtoriopiskelijoille yhteisiä tapahtumia (koulutustilaisuuksia ja infoja). Useimpiin niistä on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Lue lisää koulutustapahtumista ja infoista Koulutustarjonta-sivulta.

Anna palautetta! Keskustele! Anna palautetta! Keskustele!

Tohtoriopiskelijoilta kerätään kirjallista palautetta sekä opintojen aikana että valmistumisen yhteydessä. Palaute käsitellään tohtorikoulun johtoryhmässä, jonne myös voi esittää asioita käsiteltäväksi. Johtoryhmään kuuluu kolme opiskelijaedustajaa (ks. alla), joihin myös voi olla yhteydessä.

Muita palautekanavia alla oleviin asioihin liittyen:

 • Ohjaus: ohjaaja(t), tohtoriohjelman vastuuhenkilö, tutkimuksesta vastaava vararehtori
 • Opintojaksot: opintojakson opettaja, tohtoriohjelman/tutkimusalan vastuuhenkilö
 • Opintoneuvonta: LUT tohtorikoulu
 • Uni/tohtoriopinnot: LUT tohtorikoulu
 • Intra/Doctoral education: LUT tohtorikoulu


Palautetta ja kehittämisehdotuksia tohtorikoulutukseen liittyen voi antaa myös LUT:n yleisen palautekanavan kautta, katso intran etusivu - Oikopolut - Aloite ja palaute.

Tohtoriohjelmien vastuuhenkilöt

 • Energiajärjestelmien tohtoriohjelma  - professori Juha Pyrhönen (vara: professori Heikki Handroos)
 • Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma - professori Janne Huiskonen (vara: professori Asta Salmi)
 • Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma - professori Antti Häkkinen (vara: professori Heikki Haario

Johtoryhmän opiskelijaedustajat

 • Minna Nevalainen, projektitutkija (Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma/Vihreä kemiantekniikka)
 • Ilona Toth, nuorempi tutkija (Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma/Kauppatieteet)
 • Amir Toghyani, tutkijatohtori (LUT School of Energy Systems)

Facebook-ryhmä LUT Doctoral Students

 • Ryhmä on LUT:n tohtoriopiskelijoille suunnattu suljettu ryhmä (ylläpito LUT tohtorikoulun johtoryhmän opiskelijajäsenillä).
 • Voit myös liittyä kansalliseen ryhmään National Group for Doctoral Students in Finland.