Palveluksessanne! Palveluksessanne!

LUT tohtorikoulun toimisto (2318)
sähköposti: doctoral.studies(at)lut.fi

Toimisto suljettu lomien vuoksi 18.7.-2.8.

Postiosoite: LUT tohtorikoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, PL 20, 53851 Lappeenranta 

Teemme satunnaisesti etätöitä, joten henkilökohtaisia tapaamisia varten varmista läsnäolomme toimistolla.

Ei opiskelijavastaanottoa akateemisten neuvostojen ja väitöskirjalautakunnan kokouspäivinä eikä asialistojen valmistelupäivinä:

elokuu: 20.8., 27.-28.8.
syyskuu: 3.-4.9., 17.9., 24.-25.9.
lokakuu: 2.10., 8.10., 22.10.-23.10., 30.10.
marraskuu: 5.11., 13.11., 19.11., 20.11.
joulukuu: 3.12., 11.12., 18.12.
 

koulutuskoordinaattori Sari Damstén
0400 176 701
Lomalla 8.7.-2.8. ja 13.8.-20.8.

 • tohtoriopintoihin hakeminen (ulkomaisella tutkinnolla hakevat sekä DDD-ja yhteisohjaustapaukset)
 • kaksoistohtoritutkinto- ja yhteisohjaussopimuksiin liittyvät opintoasiat
 • LUT-yliopiston jatko-opiskelijoiden JOO-hakemukset
 • opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
 • ohjaajan vaihdos tai lisäys
 • lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen ja arvostelu
 • väitöskirjalautakunnan sihteeri
 • yleinen opintoneuvonta
 • akateemisten neuvostojen tohtorikoulutusasiat/valmistelu, kokoukset
   

koulutuskoordinaattori Saara Merritt
050 462 6096
Lomalla 18.7.-7.8., 13.9., 25.10.

 • tohtoriopintoihin hakeminen (suomalaisella tutkinnolla hakevat)
 • ohjaajan vaihdos tai lisäys
 • väitöskirjalautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu (käsikirjoitukset, esitarkastajat)
 • väittelyluvan myöntäminen
 • vastaväittäjän/vastaväittäjien määrääminen
 • väitöskirjan hyväksyminen ja arvosteleminen
 • valmistuminen
 • yleinen opintoneuvonta
 • akateemisten neuvostojen tohtorikoulutusasiat/valmistelu
   

opintosihteeri Marja Heimonen (50 %)
050 321 7886
Lomalla 4.7. - 7.8. ja 16.8.

 • Oodiin liittyvät työt (ml. opintosuoritusten rekisteröinti)
 • LUT tohtorikoulun www-sivujen päivitys
 • muut avustavat tehtävät


projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka (50 %)
040 505 6439
huone 7551
Lomalla 8.- 28.7.

 • LUT tohtorikoulun tapahtumat
 • LUT tohtorikoulun johtoryhmän sihteeri
 • palautteet
 • verkostot, kansallinen yhteistyö


LUT Opiskelijapalvelut, asiakaspalvelu
opinto@lut.fi

Aukioloajat ja henkilökunta

  

Anna palautetta! Keskustele! Anna palautetta! Keskustele!

Tohtoriopiskelijoilta kerätään kirjallista palautetta sekä opintojen aikana että valmistumisen yhteydessä. Palaute käsitellään tohtorikoulun johtoryhmässä, jonne myös voi esittää asioita käsiteltäväksi. Johtoryhmään kuuluu kolme opiskelijaedustajaa (ks. alla), joihin myös voi olla yhteydessä.

Muita palautekanavia alla oleviin asioihin liittyen:

 • Ohjaus: ohjaaja(t), tohtoriohjelman vastuuhenkilö, tutkimuksesta vastaava vararehtori Jari Hämäläinen
 • Opintojaksot: opintojakson opettaja, tohtoriohjelman/tutkimusalan vastuuhenkilö
 • Opintoneuvonta: LUT tohtorikoulu
 • Uni/tohtoriopinnot: LUT tohtorikoulu
 • Intra/Doctoral education: LUT tohtorikoulu


Palautetta ja kehittämisehdotuksia tohtorikoulutukseen liittyen voi antaa myös LUT-yliopiston yleisen palautekanavan kautta, katso intran etusivu - Shortcuts - Aloite ja palaute.

Tohtoriohjelmien vastuuhenkilöt

 • Energiajärjestelmien tohtoriohjelma  - professori Juha Pyrhönen (vara: professori Heikki Handroos)
 • Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma - professori Paavo Ritala (vara: professori Asta Salmi)
 • Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma - professori Bernardo Barbiellini (vara: professori Janne Huiskonen)

Johtoryhmän opiskelijaedustajat

 • Ilona Toth, nuorempi tutkija (Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma/Kauppatieteet)
 • Amir Toghyani, tutkijatohtori (LUT School of Energy Systems)

Facebook-ryhmä LUT Doctoral Students

 • Ryhmä on LUT-yliopiston tohtoriopiskelijoille suunnattu suljettu ryhmä (ylläpito LUT tohtorikoulun johtoryhmän opiskelijajäsenillä).
 • Voit myös liittyä kansalliseen ryhmään National Group for Doctoral Students in Finland.