Learning Support

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tuttavallisemmin HOPS, on tärkeä työkalu omien opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. HOPSiin merkitään kaikki tutkintoon kuuluvaksi suunnitellut kurssit.

  Ensimmäinen HOPS laaditaan opintojen alussa osana Johdatus -kurssia. HOPS sisältää sekä jo suoritetut kurssit että myös ne tutkintoon kuuluvat kurssit, joita et ole vielä suorittanut.

  HOPSin avulla tarkastetaan myös tutkintorakenteen oikeellisuus eli se, että kaikki opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit tulevat suoritetuiksi ja tutkintovaatimukset täyttyvät. 

  Ajantasalla oleva HOPS edistää opintojasi

  Hyvin suunnitellut opinnot helpottavat syksyistä opintojen suunnittelua ja työmäärääsi esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

  Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyvää ajankäytön suunnittelua, samoin kuin pakollisten opintojen suorittamista opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys laaditaan opetussuunnitelman perusteella, jolloin pakollisten opintojen päällekkäisyys minimoidaan. Jos opiskelet pakollisia opintoja eri vaiheessa kuin mitä opetussuunnitelmassa suositellaan, päällekkäisyyksiä opetusajankohdissa voi esiintyä ja osallistuminen opetukseen voi hankaloitua.

  HOPS ei ole lopullisesti sitova dokumentti, joten siihen kannattaa laittaa myös kursseja, joita olet ajatellut suorittaa, vaikka mieli muuttuisikin ajan myötä.

  HOPSin jatkuva ylläpito ja päivittäminen auttaa omien opintojen seurannassa. Näin HOPS (tutkintorakenne) on tarvittaessa valmis liitettäväksi erinäisten anomusten yhteyteen.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman oikeellisuus tarkastetaan virallisesti kolme kertaa opiskelijan opintojen aikana:

  • Ensimmäisen opintovuoden aikana osana Johdatus -kurssia
  • Kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä (kandidaatin tutkintoa anottaessa)
  • Maisteriksi valmistumisen yhteydessä (opinnäytetyön aihetta hyväksyttäessä)

   
  Muista tarkastuksista on aina sovittava erikseen. Opiskelijan velvollisuus on pitää oma opintosuunnitelma ajan tasalla.

  Huomioithan, että HOPSit tarkastetaan saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika on noin 1 kuukausi. Etusijalla ovat valmistuvien opiskelijoiden HOPSit.

  Aiemmat opinnot ja osaaminen osaksi LUT:n tutkintoa

  LUT:n opintojen lisäksi sinulla voi olla aiempia opintoja tai osaamista, mitkä voidaan hyväksyä osaksi LUT:n tutkintoa/-ja. Näistä lisätietoa HOPS-ohjeissa, katso alla.

  HOPS-ohjeet HOPS-ohjeet

  HOPS-ohjeista löydät tarkemmat ohjeet HOPSin laatimisesta tutkintovaatimukset huomioiden.

  Sähköinen HOPS Sähköinen HOPS

  HOPS tehdään ja sitä ylläpidetään WebOodin yhteydessä olevalla HOPS-työkalulla. WebOodiin kirjaudutaan yliopiston yleistunnuksella.

  Koulutusohjelmasta riippuen WebOodista löytyy HOPSit lukuvuodesta 2005–2006 alkaen.

  Sähköisen HOPSin kanssa tulee käyttää rinnakkain opinto-opasta ja UNIa, joista löytyvät esimerkiksi tarkemmat kuvaukset tutkintojen vaatimuksista. 

  Kun HOPS on ajan tasalla, se antaa ajantasaisen kuvan siitä, mitä opiskelijan pitää suorittaa saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Sitä mukaan, kun opintosuorituksia kertyy, päivittyvät tiedot myös WebOodin HOPSiin.

  Ohje sähköisen HOPSin tekemiseen