Opintojen suunnittelu Opintojen suunnittelu

Opinto-oppaissa kuvattu opetussuunnitelma toimii opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) pohjana. Oppaassa kuvataan tutkinnon rakenne, opintokokonaisuudet (mm. pää- ja sivuainevaihtoehdot), opintojaksot ja niiden esitietovaatimukset sekä opintojaksokohtaiset oppimistavoitteet. Oppimistavoitteet auttavat opiskelijaa hahmottamaan osaamisen rakentumista ja kehittymistä opintojen aikana. HOPSin tekemisestä löydät lisää tietoa koulutusohjelmasi sivulta.

Tutkintorakenteen lisäksi opintojaksojen valintaan ja HOPSin laadintaan vaikuttaa myös se, mihin aikaan kukin opintojakso järjestetään. Tämä selviää lukujärjestyksistä. Kuulustelujärjestyksestä puolestaan käy ilmi, milloin opintojaksoon liittyvät tentit ja välikokeet järjestetään.

Lukujärjestyksestä löytyvien kurssien lisäksi voit hyödyntää myös avoimen yliopiston ja muiden yliopistojen (joo-opinnot) tarjontaa.