Learning Support

    Yksi osoite Yksi osoite

    Tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi

    • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
       

    Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

    Tietotekniikan opettajatuutorit 2017-18

    Opettajatuutorien tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välillä.

    Opettajatuutorin puoleen voit kääntyä erityisesti opintojen sisältöä koskevissa asioissa, urasuuntautumiseen ja valinnaisiin opintoihin liittyvissä kysymyksissä, sekä asioissa, joissa et tiedä keneltä kysyä.

    Ensimmäisen lukuvuoden kandiopiskelijoilla opettajatuutorointi kuuluu osana Johdatus tietotekniikan opiskeluun -opintojaksoa ja jokaisella on oma opettajatuutorinsa.

    Kandidaatin tutkinnosta aloittavat opiskelijat
    Jouni Ikonen (Jouni.Ikonen@lut.fi, huone 7639)

    Master's Degree Programme in Computer Science
    Jouni Ikonen (Jouni.Ikonen@lut.fi, room 7639)

    Erasmus Mundus Master's Programme PERCCOM

    Maria Viktoria Palacin Silva (maria.palacin.silva@lut.fi, room 7640)

    Tietotekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Tietotekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

    Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

    Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

    Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

    Tietotekniikan opintojen ohjaajat Tietotekniikan opintojen ohjaajat

    Sini Sarvilahti - opintojen ohjaaja (kandiopiskelijat)
    huone 2313, puh. 040 683 1963, e-mail: sini.sarvilahti(at)lut.fi

    • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
    • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
    • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
    • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
    • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
    • lisäaika-anomukset

     

     Pauliina Talka - opintojen ohjaaja (DI-opiskelijat)
    huone 2313, puh. 040 738 1303, e-mail: pauliina.talka(at)lut.fi

    • DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
    • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
    • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
    • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
    • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
    • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
    • lisäaika-anomukset

     
     

    Opiskelijapalvelut ovat avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14. Varaa tapaamisaika sähköpostilla, jos tapaaminen ei sovi sinulle aukioloaikoina tai haluat varmistuksen siitä, että opintojen ohjaaja on paikalla.

    Tietotekniikan opintoneuvoja Tietotekniikan opintoneuvoja

    Vesa Koski

    puh. 040 484 9759, e-mail vesa.koski@lut.fi

    huone 2324C, vastaanottoajat 1. periodissa: ke 13-15

    • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
    • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
    • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
    • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

    Uraneuvonta Uraneuvonta

    Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttaa työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.