Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

  Tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Tietotekniikan opettajatuutorit

  Opettajatuutorien tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön välillä.

  Opettajatuutorin puoleen voit kääntyä erityisesti opintojen sisältöä koskevissa asioissa, urasuuntautumiseen ja valinnaisiin opintoihin liittyvissä kysymyksissä, sekä asioissa, joissa et tiedä keneltä kysyä.

  Ensimmäisen lukuvuoden kandiopiskelijoilla opettajatuutorointi kuuluu osana Johdatus tietotekniikan opiskeluun -opintojaksoa ja jokaisella on oma opettajatuutorinsa.

  TkK-opiskelijat
  Antti Knutas

  DI-opiskelijat
  Jussi Kasurinen

  Tietotekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Tietotekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Tietotekniikan opintojen ohjaajat Tietotekniikan opintojen ohjaajat

  Sini Sarvilahti - opintojen ohjaaja (kandiopiskelijat)
  huone 2313, puh. 040 683 1963, e-mail: sini.sarvilahti(at)lut.fi

  • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Pauliina Talka - opintojen ohjaaja (DI-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 040 738 1303, e-mail: pauliina.talka(at)lut.fi

  • DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

  Opiskelijapalvelut ovat avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14. Varaa tapaamisaika sähköpostilla, jos tapaaminen ei sovi sinulle aukioloaikoina tai haluat varmistuksen siitä, että opintojen ohjaaja on paikalla.

  Tietotekniikan opintoneuvoja Tietotekniikan opintoneuvoja

  Petteri Mäkelä

  puh. 040 484 9759, e-mail petteri.makela@lut.fi

  Vastaanottoaikaa ei toistaiseksi pidetä. Etätapaamisia voidaan sopia sähköpostin välityksellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Uraneuvonta Uraneuvonta

  Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttavat työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.