Learning Support

  Opintoneuvoja Opintoneuvoja

  Anton Blaskovic - opintoneuvoja
  huone 2313, puh. +358 40 138 0363, e-mail:anton.blaskovic(at)lut.fi 

  Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluaisit henkilökohtaista ohjausta, ota yhteyttä sähköpostitse tai Skypellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Yksi osoite Yksi osoite

  KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

  • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
  • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuus Opiskelijoiden yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUTin ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n palautekanavalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Opintojen ohjaajat Opintojen ohjaajat

  Kaija Huotari - opintojen ohjaaja (Lamo, MBAN, MIBE, MIMM, MSF, MSM ja MSIS-opiskelijat) 
  huone 2313, puh. 050 322 6436, e-mail: kaija.huotari(at)lut.fi

  Lomalla 23. - 31.12.2021.

   

  Ahti Romo - opintojen ohjaaja (Tijo-opiskelijat) Lahti, puh. 050 536 2980, ahti.romo@lut.fi

  • KTM-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville KTM-opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

   

  Kirsti Tiainen - opintojen ohjaaja (KTK-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 050 322 6469, e-mail: kirsti.tiainen(at)lut.fi

  • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

  Opintojen ohjaus syksyllä 2021

  Opintojen ohjausta on tarjolla pääsääntöisesti etänä. Ole yhteydessä sähköpostilla tai soittamalla, niin sovitaan aika. Hopsiin liittyvissä kysymyksissä esim. Zoom tai Teams toimii hyvin.

  Opiskelijapalveluiden tiloissa ei ole pääsyä opintojen ohjaajien luo. Tarvittaessa tapaaminen voidaan järjestää muissa tiloissa. Aika on sovittava etukäteen.

  Opettajatuutorointi kauppatieteillä Opettajatuutorointi kauppatieteillä

  Opettajatuutorit auttavat sinua suunnittelemaan tutkintoasi vastaamaan sitä osaamista, jonka haluat työmarkkinoilla saavuttaa. On tärkeää tietää, mitkä aine- ja sivuopintoyhdistelmät ovat hyödyllisiä milläkin alalla. Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta.

  Opettajatuutorit voivat auttaa tutkintorakenteesi eri kokonaisuuksien valinnassa toisiaan tukeviksi tai erikoisosaamista lisääviksi. Myös vaihtoehtoisten kurssien valinnassa tietyn aineen sisällä on merkitystä osaamisalueen kannalta.

  Tavoitat opettajatuutorisi parhaiten sopimalla tapaamisen sähköpostitse.

  Myös yliopiston Urapalvelut auttaa työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.

  Kauppatieteiden kandiopiskelijoiden opettajatuutorit

  1. vsk: (johdantokurssin opettaja) Nina Sorsa
  hankintojen johtaminen: Sirpa Multaharju, Elina Karttunen
  kansainvälinen markkinointi: Heini Vanninen, Jaakko Metsola
  laskentatoimi: Antero Tervonen
  liiketoiminta-analytiikka: Maija Hujala
  strateginen rahoitus: Timo Leivo, Jorma Sappinen, Juha Soininen
   

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien opettajatuutorit

   

  Laskentatoimen maisteriohjelma: Antero Tervonen

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma: Johanna Orjatsalo

  MBAN-maisteriohjelma: Christoph Lohrmann
  MIBE-maisteriohjelma: Anna Vuorio
  MIMM-maisteriohjelma: Heini Vanninen

  MSF-maisteriohjelma: Azzurra Morreale ja Jan Stoklasa
  MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura
  MSM-maisteriohjelma: Sirpa Multaharju