Learning Support

    Opintoneuvoja Opintoneuvoja

    Anssi Virtanen - opintoneuvoja
    huone 2356, puh. 040 138 0363, e-mail: anssi.virtanen(at)lut.fi 

    Päivystysaika 3. periodissa tiistaisin kello 13.00-15.00

    • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
    • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
    • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
    • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

    Yksi osoite Yksi osoite

    KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

    • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
    • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.

    Opiskelijoiden yhdenvertaisuus Opiskelijoiden yhdenvertaisuus

    Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

    Yhdenvertaisuussuunnitelma

    Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

    Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

    Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUT:n ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

    Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

    Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n harmaalistalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

    Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

    Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

    Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

    Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

    Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

    Opintojen ohjaajat Opintojen ohjaajat

    Kaija Huotari - opintojen ohjaaja (KTM-opiskelijat)
    huone 2313, puh. 050 322 6436, e-mail: kaija.huotari(at)lut.fi

    • KTM-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
    • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
    • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
    • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
    • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
    • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
    • lisäaika-anomukset


     

     

    Kirsti Tiainen - opintojen ohjaaja (KTK-opiskelijat)
    huone 2313, puh. 050 322 6469, e-mail: kirsti.tiainen(at)lut.fi

    • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
    • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
    • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
    • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
    • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
    • lisäaika-anomukset


     

    Opettajatuutorointi kauppatieteillä Opettajatuutorointi kauppatieteillä

    Opettajatuutorit auttavat sinua suunnittelemaan tutkintoasi vastaamaan sitä osaamista, jonka haluat työmarkkinoilla saavuttaa. On tärkeää tietää, mitkä aine- ja sivuopintoyhdistelmät ovat hyödyllisiä milläkin alalla. Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta.

    Opettajatuutorit voivat auttaa tutkintorakenteesi eri kokonaisuuksien valinnassa toisiaan tukeviksi tai erikoisosaamista lisääviksi. Myös vaihtoehtoisten kurssien valinnassa tietyn aineen sisällä on merkitystä osaamisalueen kannalta.

    Tavoitat opettajatuutorisi parhaiten sopimalla tapaamisen sähköpostitse.

    Myös yliopiston Urapalvelut auttaa työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.

    Kauppatieteiden kandiopiskelijoiden opettajatuutorit

    Sirpa Multaharju

    Pasi Tuominen

    Maija Hujala

    Antero Tervonen

     

    Kauppatieteiden maisteriohjelmien opettajatuutorit

     

    Laskentatoimen maisteriohjelma: Antero Tervonen

    Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma: Henri Hussinki
    MSF-maisteriohjelma: Azzurra Morreale ja Jan Stoklasa

    MIMM-maisteriohjelma: Lasse Torkkeli
    MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura 

    MSM -maisteriohjelma: Katrina Lintukangas