Learning Support

  Opintoneuvoja Opintoneuvoja

  Julia Kari - opintoneuvoja
  huone 2324C, puh. 040 138 0363, e-mail: julia.kari(at)lut.fi 

  Päivystysaika 4. periodissa to klo 9-11

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Yksi osoite Yksi osoite

  KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

  • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
  • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuus Opiskelijoiden yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUT:n ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n harmaalistalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Opintojen ohjaajat Opintojen ohjaajat

  Kaija Huotari - opintojen ohjaaja (KTM-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 050 322 6436, e-mail: kaija.huotari(at)lut.fi

  • KTM-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

   

  Kirsti Tiainen - opintojen ohjaaja (KTK-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 050 322 6469, e-mail: kirsti.tiainen(at)lut.fi

  • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset

  Opettajatuutorointi kauppatieteillä Opettajatuutorointi kauppatieteillä

  Opettajatuutorit auttavat sinua suunnittelemaan tutkintoasi vastaamaan sitä osaamista, jonka haluat työmarkkinoilla saavuttaa. On tärkeää tietää, mitkä aine- ja sivuopintoyhdistelmät ovat hyödyllisiä milläkin alalla. Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta.

  Opettajatuutorit voivat auttaa tutkintorakenteesi eri kokonaisuuksien valinnassa toisiaan tukeviksi tai erikoisosaamista lisääviksi. Myös vaihtoehtoisten kurssien valinnassa tietyn aineen sisällä on merkitystä osaamisalueen kannalta.

  Tavoitat opettajatuutorisi parhaiten sopimalla tapaamisen sähköpostitse.

  Myös yliopiston Urapalvelut auttaa työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.

  Kauppatieteiden kandiopiskelijoiden opettajatuutorit

  Sirpa Multaharju (1.vsk)
  Anna Vuorio (kansainvälinen liiketoiminta)
  Laura Olkkonen (kansainvälinen liiketoiminta)
  Terhi Tuominen (kansainvälinen liiketoiminta)
  Maija Hujala (talousjohtaminen)
  Timo Leivo (talousjohtaminen)
  Jorma Sappinen (talousjohtaminen)
  Antero Tervonen (talousjohtaminen)

   

   

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien opettajatuutorit

   

  Laskentatoimen maisteriohjelma: Kati Pajunen

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma: Henri Hussinki
  MSF-maisteriohjelma: Azzurra Morreale ja Jan Stoklasa

  MIMM-maisteriohjelma: Heini Vanninen
  MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura 

  MSM -maisteriohjelma: Katrina Lintukangas

  MIBE-maisteriohjelma: Ekaterina Albats ja Igor Laine

  MBAN-maisteriohjelma: Christoph Lohrmann