Learning Support

  Opintoneuvoja Opintoneuvoja

  Anssi Virtanen - opintoneuvoja
  huone 2356, puh. 040 138 0363, e-mail: anssi.virtanen(at)lut.fi 

  Päivystysaika 4. periodissa maanantaisin kello 10.00-12.00.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Yksi osoite Yksi osoite

  KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

  • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
  • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuus Opiskelijoiden yhdenvertaisuus

  Yhtenä LUT:n toiminnan lähtökohdista on yhdenvertaisen opiskelun ja työskentelyn edistäminen. Yliopiston kaikessa toiminnassa tähdätään yhdenvertaisuuden toteutumiseen riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansallisuudesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta.

  Yhdenvertaisuussuunnitelma

  Yhdenvertaisuuden edistämiseksi LUT:ssa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

  Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUT:ssa.

  Yhdenvertaisuussuunnitelman liitteistä löytyvät Esteettömyysselvitys sekä LUT:n ohjeet häirintätilanteiden selvittämiseksi. Ohjeet on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

  Opiskelijan keinot edistää yhdenvertaisuutta

  Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla on tärkeä rooli myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. LTKY:n harmaalistalle voit jättää palautetta kaikista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista, myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta. Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

  Kohdatessaan häirintää opiskelija voi ottaa yhteyttä myös YTHS:n terveydenhoitoaseman työntekijöihin. Jos häiritsijä on joku yliopiston henkilökunnasta, opiskelijan tulee ilmoittaa asiasta opintopalveluihin.

  Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Kauppatieteiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Opintojen ohjaajat Opintojen ohjaajat

  Kaija Huotari - opintojen ohjaaja (KTM-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 050 322 6436, e-mail: kaija.huotari(at)lut.fi

  • KTM-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Lomalla 4.7. - 4.8.2017

   

  Kirsti Tiainen - opintojen ohjaaja (KTK-opiskelijat)
  huone 2313, puh. 050 322 6469, e-mail: kirsti.tiainen(at)lut.fi

  • kandidaattiohjelman opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset


  Lomalla 3.7. - 6.8.2017

  Opettajatuutorointi kauppatieteillä Opettajatuutorointi kauppatieteillä

  Koulutusohjelmasta vastaavana toimii professori Satu Pätäri.

  Opettajatuutorit auttavat sinua suunnittelemaan tutkintoasi vastaamaan sitä osaamista, jonka haluat työmarkkinoilla saavuttaa. On tärkeää tietää, mitkä pää- ja sivuaine yhdistelmät ovat hyödyllisiä milläkin alalla.

  Opettajatuutorit voivat auttaa tutkintorakenteesi eri kokonaisuuksien valinnassa toisiaan tukeviksi tai erikoisosaamista lisääviksi. Myös vaihtoehtoisten kurssien valinnassa tietyn aineen sisällä on merkitystä osaamisalueen kannalta.

  Parhaiten opettajatuutorit tavoitat sopimalla tapaamisen sähköpostitse.

  Kauppatieteiden kandiopiskelijoiden opettajatuutorit

  Anni-Kaisa Kähkönen
  Pasi Tuominen

  Tiia-Lotta Pekkanen

  Maija Hujala

  Pia Heilmann

   

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien opettajatuutorit

   

  Laskentatoimen maisteriohjelma: Antero Tervonen

  Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma: Henri Inkinen
  MSF-maisteriohjelma: Azzurra Morreale ja Jan Stoklasa

  MIMM-maisteriohjelma: Lasse Torkkeli
  MSIS-maisteriohjelma: Anni Tuppura 

  MSM -maisteriohjelma: Katrina Lintukangas

  Uraneuvonta Uraneuvonta

  Koulutusohjelmien opettajatuutorit antavat neuvontaa opintojen suunnitteluun uranäkökulmasta. Myös yliopiston Urapalvelut auttaa työnhakuun tai urakysymyksiin liittyvissä asioissa.